Skip to main content
EU:s interinstitutionella tjänsterEusa

Europeiska förvaltningsskolan

Logo of European School of Administration

Översikt

 • Uppgift: Europeiska förvaltningsskolan anordnar fortbildning för anställda vid EU:s institutioner och byråer.
 • Tillförordnad rektor: Christiane Keutgens
 • Inrättad: 2005
 • Antal anställda: 20
 • Plats: Bryssel och Luxemburg
 • WebbplatsEuropeiska förvaltningsskolan 

Verksamhet

Europeiska förvaltningsskolan anordnar kurser och annan fortbildning för EU-anställda:

 • Chefs- och ledarskapsprogram.
 • Kurser för nyanställda.
 • Certifiering: ett utbildningsprogram för EU-anställda assistenter som har potential att bli handläggare.
 • Kurser i nyckelkompetenser och workshoppar i friskvård och stresstålighet.
 • Erasmus för offentlig förvaltning: korta studiebesök för unga statsanställda från EU-länderna som arbetar med EU-frågor.
 • Dispa: ett nätverk av rektorer för EU-ländernas förvaltningsskolor och Europeiska institutet för offentlig förvaltning (Eipa). EU-institutionerna företräds av Europeiska förvaltningsskolan och EU-kommissionens fortbildningsenhet. Nätverket ska främja samarbete och utbyte av god praxis när det gäller kurser för offentliganställda.

Målgrupper 

Anställda vid EU:s institutioner och byråer – kurserna hjälper dem att utvecklas på sin arbetsplats, få nya färdigheter och i slutändan utnyttja sin fulla potential. 

Mer information

Europeiska rekryteringsbyrån

Kontakt

Namn
Europeiska förvaltningsskolan
Webbplats
https://europa.eu/eas/index_en.htm
E-post
Telefon
+32 2 296 83 23
Postadress
Europeiska förvaltningsskolan, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bryssel, Belgien
Kontor
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Sociala medier