Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)

Logo of European Agency for the Space Programme

Översikt

 • Uppgift: Bevaka allmänintresset i samband med programmen för det europeiska globala systemet för satellitnavigering (GNSS) Egnos och Galileo samt jordobservationsprogrammet Copernicus och programmet för statlig satellitkommunikation (Govsatcom)
 • Verkställande direktör: Rodrigo da Costa
 • Partner: EU-kommissionen, Europeiska rymdorganisationen (ESA)
 • Inrättad: 2004
 • Antal anställda: 211
 • Plats: Prag (Tjeckien)
 • Webbplats:EUSPA

Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) stöder EU:s mål att få ut största möjliga avkastning från investeringarna i globala system för satellitnavigering (GNSS) i form av

 • säkerhet
 • fördelar för användarna
 • ekonomisk tillväxt
 • konkurrenskraft.

Verksamhet

EUSPA ser till att Europa når sina GNSS-mål och att allmänheten drar nytta av Egnos och Galileo. Byrån stöder också utvecklingen av tillämpningar som bygger på Galileo, Egnos och Copernicus och samordnar användarrelaterade aspekter av Govsatcom till stöd för EU:s viktigaste politiska mål.

EUSPA ska framför allt

 • sköta tillhandahållandet av Egnos- och Galileotjänster
 • främja integrerade tillämpningar och tillämpningar i senare led som bygger på Galileo, Egnos och Copernicus
 • se till att Govsatcom-användarna deltar i utformningen av tjänsten 
 • förbättra GNSS-systemets tjänster och infrastruktur.

Konkret betyder det att EUSPA

Målgrupper

EUSPA har både interna och externa målgrupper.

Internt:

 • Kommissionens avdelningar
 • EU-länderna
 • Europaparlamentets ledamöter, utskott och kontakter
 • EU:s byråer och organ inom transport- och rymdsektorn
 • Institutionella partner till GNSS-programmen

Externt:

 • Allmänheten
 • GNSS-relaterade nationella institutioner i EU-länderna
 • Företag som sysslar med GNSS och jordobservation
 • Internationella institutioner och organisationer som sysslar med GNSS och jordobservation
 • Mediekanaler för GNSS jordobservation och användartillämpningar
 • Nationella myndigheter

Se också

Publikationer

Videoklipp

Precision har betydelse

Evenemang

Lediga jobb

Kontakt

Namn
Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA)
Webbplats
https://www.euspa.europa.eu/
Telefon
+420 234 766 000
Fax
+32 2 296 72 38
Postadress
Janovskeho 438/2, 170 00 Prague 7, Tjeckien
Sociala medier