Skip to main content
Fusion for Energy (F4E) - Logo

Oversigt

 • Rolle: styrer EU's bidrag til ITER og samarbejder med Japan om forsknings- og udviklingsprojekter inden for fusion
 • Direktør: Johannes Schwemmer
 • Oprettet: 2007
 • Antal ansatte: 446
 • Hjemsted: Barcelona
 • Website:Fusion for Energy

Hvad laver det?

Det er den af EU's organisationer, der forvalter EU's bidrag til ITER-projektet, der skal vise, at fusionsenergi er videnskabeligt og teknologisk mulig. 

En af hovedopgaverne er at samarbejde med erhvervslivet, små og mellemstore virksomheder samt forskningsorganisationer om at udvikle og levere:

 • en række teknologiske komponenter
 • ingeniør-, vedligeholdelses- og støttetjenester til støtte for ITER. 

ITER er oprettet for at forske i fusion, som er den proces, som leverer energi til solen og stjernerne. Målet er at udvikle en sikker, ubegrænset og miljømæssigt ansvarlig energikilde. EU skal afholde omkring halvdelen af anlægsudgifterne, og resten deles ligeligt af de seks andre parter:

 • Kina
 • Japan
 • Indien
 • Sydkorea
 • Rusland
 • USA.

Projektet gennemføres i Frankrig

Fusion for Energy (F4E) støtter forsknings- og udviklingsinitiativer inden for fusion som led i aftalen om den bredere strategi, der er indgået med Japan. Det skal forberede opførelsen af fusionsreaktorer til demonstrationsformål (DEMO). 

Hvem har gavn af det?

 • EU's borgere i almindelighed - gennem et større bæredygtigt energimix
 • det europæiske erhvervsliv, små og mellemstore virksomheder samt F&U-organisationer – gennem en aktiv og konkurrencepræget deltagelse på fremtidens fusionsmarked
 • Europas konkurrenceevne – takket være rygstødet til innovation, vækst, viden og arbejdspladser
 • den europæiske energiunion og dens betydning på internationalt plan

Se også

Nyhedsbrev

Højdepunkter

Årsrapport

Faktablade

Brochurer

Kontakt

Navn
Fusion for Energy (F4E)
Websted
http://fusionforenergy.europa.eu/
E-mail
Telefonnummer
+34 93 320 18 00
Faxnummer
+34 93 320 18 51
Postadresse
Torres Diagonal Litoral Edificio B3, C/ Josep Pla 2, 08019 Barcelona Barcelona, Spanien
Sociale medier