Skip to main content
Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Áttekintés

 • Szerep: tényeken alapuló tanácsadás az alapvető jogok területén
 • Igazgató: Michael O’Flaherty
 • Alapítás éve: 2007
 • Alkalmazottak száma: 105 
 • Székhely: Bécs, Ausztria
 • Honlap: FRA

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) független, tényeken alapuló tanácsokat nyújt az uniós és a tagállami döntéshozóknak. Célja, hogy az alapvető jogokkal kapcsolatos eszmecserék, szakpolitikák és jogszabályok célzottabbak legyenek és minél több hiteles információn alapuljanak.

Milyen feladatokat lát el?

Az ügynökség tanácsokkal segíti az uniós intézményeket és a tagállami kormányokat az alapvető jogokkal kapcsolatban, különösen az alábbi területeken:

 • Hátrányos megkülönböztetés
 • Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés
 • Rasszizmus/idegengyűlölet
 • Adatvédelem
 • A sértettek jogai
 • A gyermekek jogai

Célja az alapvető jogok térnyerésének elősegítése és hatékonyabb védelmük EU-szerte. Partnereivel ezért az alábbiak terén egyeztet és folytat együttműködést:

 • Információgyűjtés és -elemzés szociális jogi kutatások révén
 • Támogatás és szakértői tanácsadás
 • Az alapvető jogokkal kapcsolatos tájékoztató és tudatosító kampányok

Kik látják hasznát tevékenységének?

Az FRA folyamatos együttműködést tart fent az uniós intézményekkel és tagállamokkal, amelyeket független szakértői tanácsokkal, valamint az alapjogokkal kapcsolatos elemzésekkel segíti. Az általa létrehozott hálózatok és a partnereivel kiépített többszintű kapcsolatok révén tanácsait és kutatási eredményeit a tagállami kormányok és az Unió döntéshozói egyaránt megismerhetik.

Az FRA szoros munkakapcsolatban áll különösen az alábbi szereplőkkel:

Kapcsolódó weboldalak

Kiadványok és háttéranyagok 

Kutatási projektek 

Éves munkaprogram 

Többéves keret (2018–2022)

Az FRA stratégiai terve (2018–2022)

Kihívások és eredmények az alapjogok terén 

Hírek és események 

Kapcsolat

Név
Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA)
Honlap
http://fra.europa.eu/hu/
E-mail-cím
Telefonszám
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Postai cím
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Ausztria
Közösségi média