Skip to main content
Agenție descentralizată

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Prezentare generală

 • Rol: oferă consiliere pe bază de dovezi cu privire la drepturile fundamentale
 • Director: Michael O’Flaherty
 • Înființare: 2007
 • Angajați: 105 
 • Sediu: Viena (Austria)
 • Site: FRA

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) oferă consiliere independentă și bazată pe dovezi Uniunii și factorilor de decizie de la nivel național, pentru ca dezbaterile, politicile și legislația privind drepturile fundamentale să fie mai bine orientate și să se bazeze pe informații mai bune.

Ce face

Consiliază instituțiile UE și guvernele naționale asupra drepturilor fundamentale, în special în următoarele domenii:

 • discriminare
 • acces la justiție
 • rasism/xenofobie
 • protecția datelor
 • drepturile victimelor
 • drepturile copiilor.

Agenția își propune să contribuie la promovarea și protejarea drepturilor fundamentale într-un mod cât mai eficient, în întreaga UE. În acest sens, se consultă și cooperează cu partenerii în ceea ce privește:

 • colectarea și analizarea informațiilor și datelor prin cercetare sociojuridică
 • acordarea de asistență și consultanță de specialitate
 • comunicarea și sensibilizarea cu privire la drepturi.

Beneficiari

FRA menține o cooperare permanentă cu instituțiile și guvernele UE, furnizându-le consultanță independentă de specialitate și analize privind drepturile fundamentale. Agenția a înființat rețele și a stabilit legături cu parteneri de la toate nivelurile, astfel încât sugestiile și cercetările sale să ajungă la factorii de decizie din UE și din statele membre.

FRA lucrează în strânsă colaborare cu:

Alte linkuri

Publicații și resurse 

Proiecte de cercetare 

Programul anual de lucru 

Cadrul multianual pentru perioada 2018-2022 

Planul strategic al FRA pentru perioada 2018-2022 

Drepturi fundamentale, provocări și realizări 

Ultimele știri și evenimente 

Contact

Nume
Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA)
Site
http://fra.europa.eu/ro/
E-mail
Număr de telefon
+43 1 580 30 0
Număr de fax
+43 1 580 30 699
Adresă poștală
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Austria
Rețele sociale