Skip to main content
Decentralizirana agencija

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Logo of European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)

Pregled

 • Naloga: svetuje v zvezi s temeljnim pravicami na podlagi dokazov
 • Direktor: Michael O’Flaherty
 • Ustanovitev: 2007
 • Število zaposlenih: 105 
 • Sedež: Dunaj (Avstrija)
 • Spletišče: Agencija za temeljne pravice

Agencija Evropske unije za temeljne pravice odločevalcem na ravni EU in v državah članicah zagotavlja neodvisne nasvete na podlagi dokazov. Tako skrbi za boljšo informiranost in ciljno naravnanost razprav, politik in zakonodaje o temeljnih pravicah.

Naloge

Agencija svetuje institucijam EU in nacionalnim vladam o temeljnih pravicah, zlasti na področju:

 • diskriminacije
 • dostopa do pravnega varstva
 • rasizma in ksenofobije
 • varstva podatkov
 • pravic žrtev
 • otrokovih pravic

Agencija si prizadeva uspešneje spodbujati in varovati temeljne pravice po vsej EU. Zato se posvetuje in sodeluje s svojimi partnerji o:

 • zbiranju in analizi informacij in podatkov prek družbeno-pravnih raziskav
 • zagotavljanju pomoči in strokovnih nasvetov
 • spodbujanju in osveščanju o pravicah

Koristi

Agencija sodeluje z institucijami in državami EU, jim zagotavlja neodvisne strokovne nasvete in pripravlja analizo temeljnih pravic. Vzpostavila je mreže in se povezala s partnerji na vseh ravneh, tako da lahko s svojimi nasveti in raziskavami vpliva na odločevalce v državah članicah in EU.

Agencija zlasti tesno sodeluje z:

Glej tudi

Publikacije in viri 

Raziskovalni projekti 

Letni delovni program 

Večletni načrt 2018–2022

Strateški načrt FRA 2018–2022 

Temeljne pravice – izzivi in dosežki 

Zadnje novice in dogodki 

Kontakt

Ime
Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)
Spletna stran
http://fra.europa.eu/sl/
E-pošta
Telefonska številka
+43 1 580 30 0
Številko telefaksa
+43 1 580 30 699
Poštni naslov
Schwarzenbergplatz 11, 1040 WIEN, Avstrija
Družbeni mediji