Skip to main content
Decentralt agentur

Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Oversigt

 • Rolle: Frontex hjælper EU-landene og de associerede Schengenlande med at forvalte deres ydre grænser. Agenturet bidrager også til at harmonisere grænsekontrollen i hele EU og letter samarbejdet mellem grænsemyndighederne i de enkelte EU-lande med teknisk bistand og ekspertise.
 • Direktør: Fabrice Leggeri
 • Oprettet i: 2004
 • Antal medarbejdere: 315
 • Budget: 250 mio. euro
 • Beliggenhed: Warszawa (Polen)
 • Website: Frontex

Hvad laver det?

Ved Europas ydre grænser har der i de senere år været en hidtil uset stigning i antallet af migranter og flygtninge, der ønsker at rejse ind i EU. De lande, der har en ydre grænse, er eneansvarlige for grænsekontrollen, men Frontex kan give supplerende teknisk bistand til EU-lande, der står over for et alvorligt migrationspres.

Agenturet gør dette ved at koordinere indførelsen af supplerende teknisk udstyr (f.eks. i fly og skibe) og særligt uddannet grænsepersonale.

Frontex koordinerer maritime operationer, f.eks. i Grækenland, Italien og Spanien, men også ved de ydre landgrænser, bl.a. i Bulgarien, Rumænien, Polen og Slovakiet. Det er også til stede i mange internationale lufthavne i hele Europa.

Frontex har flere ansvarsområder, som er beskrevet i retsgrundlaget.

Disse ansvarsområder omfatter:

 • Risikoanalyse – alle Frontex' aktiviteter er baseret på risikoanalyser. Frontex vurderer risikoen for sikkerheden ved EU's grænser. Agenturet danner sig et overblik på baggrund af mønstre og tendenser i ulovlig migration og grænseoverskridende kriminalitet ved de ydre grænser, herunder menneskehandel, og deler resultaterne med EU-landene og Kommissionen og bruger dem i planlægningen af sine aktiviteter.
 • Fælles operationer – Frontex koordinerer anvendelsen af særligt uddannet personale og teknisk udstyr (fly, skibe og udstyr til grænsekontrol og overvågning) i de ydre grænseområder, der har behov for ekstra assistance.
 • Udrykningsberedskab – hvis et EU-land står over for et ekstremt pres ved en ydre grænse, især ved ankomst af et stort antal personer fra lande uden for EU, koordinerer Frontex indsættelsen af europæiske grænsevagthold.
 • Research – Frontex sørger for at sætte grænsekontroleksperter i forbindelse med forskere og erhvervsfolk for at sikre, at ny teknologi opfylder grænsekontrolmyndighedernes behov.
 • Uddannele – Frontex udvikler fælles uddannelsesstandarder for grænsemyndighederne med det formål at harmonisere grænsevagtuddannelserne i EU og de associerede Schengenlande. Denne harmonisering skal sikre, at uanset hvor rejsende passerer de ydre grænser, vil de blive mødt af de samme grænsekontrolstandarder. Det gør det også muligt for grænsevagter fra forskellige lande at samarbejde effektivt, når de bliver indsat i fælles operationer, der koordineres af Frontex.
 • Fælles tilbagesendelser – Frontex udvikler bedste praksis for tilbagesendelse af migranter og koordinerer fælles tilbagesendelseoperationer (men det er de enkelte lande, der bestemmer, hvem der skal tilbagesendes).
 • Informationsudveksling – Frontex udvikler og anvender informationssystemer, som muliggør hurtig udveksling af oplysninger mellem grænsemyndighederne.

Hvem har gavn af det?

Hvert år krydser omkring 700 millioner mennesker EU's ydre grænser.

Derfor er en af de største udfordringer at opdage ulovlig aktivitet uden at skabe forsinkelser for andre rejsende.

Der er ingen permanent grænsekontrol mellem Schengenlandene, og det gør kontrollen ved de ydre grænser så meget desto vigtigere. Schengenmedlemmerne er afhængige af kvaliteten af den grænsekontrol og grænseovervågning, der udføres af andre EU-lande.

I Schengenområdet kan en bil, der er stjålet i Italien, bevæge sig frit hele vejen til den polsk-ukrainske grænse. En person, der ankommer til Finland med et forfalsket pas, vil kunne rejse til Portugal uden at blive stoppet. Og et offer for menneskehandel, der ankommer til Frankrig, kan transporteres hele vejen til Sverige.

Det betyder, at kontrollen med EU's ydre grænser er afgørende for alle EU-lande i Europa. Frontex er blevet et centralt kontaktpunkt og lægger standarden for alle europæiske grænsevagter. Frontex sørger for, at centrale informationer (f.eks. om forfalskede dokumenter, stjålne biler eller menneskehandlere) straks deles med alle grænsemyndigheder.

Bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet handler ikke kun om informationsudveksling, men også om at udvikle langsigtede løsninger. Frontex gør dette ved at lave uddannelsesprogrammer for grænsevagter i hele Europa.

Takket være Frontex arbejder grænsevagterne i EU nu tættere sammen. De deler viden og har adgang til oplysninger om, hvad der sker, ikke kun ved deres egne grænser, men ved alle EU's ydre grænser. De har også mulighed for at lære om de nyeste metoder og teknologier, som kan forbedre kvaliteten af deres arbejde. Og de kan hjælpe hinanden, hvis en grænse kommer under ekstraordinært stort pres.

Kontakt

Navn
Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning (Frontex)
Websted
https://frontex.europa.eu/da/
Telefonnummer
+48 22 205 95 00
Faxnummer
+48 22 205 95 01
Postadresse
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Polen
Sociale medier