Skip to main content
Hajautettu virasto

Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Perustiedot

 • Tehtävä: Frontex auttaa EU-maita ja Schengen-maita valvomaan ulkorajojaan. Se myös tukee rajavalvonnan yhdenmukaistamista eri puolilla EU:ta. Se edistää rajaviranomaisten välistä yhteistyötä kaikissa EU-maissa ja antaa teknistä tukea ja asiantuntija-apua.
 • Johtaja: Fabrice Leggeri
 • Perustettu: 2004
 • Henkilöstömäärä: 315
 • Talousarvio: 250 miljoonaa euroa
 • Toimipaikka: Varsova (Puola)
 • Verkkosivusto: Frontex

Tehtävät

Viime vuosina EU:hun on pyrkinyt sen ulkorajojen yli ennennäkemättömän paljon pakolaisia ja maahantulijoita. Kukin EU-maa, joka sijaitsee EU:n ulkorajalla, on yksin vastuussa valvonnasta rajallaan. Frontex voi kuitenkin antaa teknistä apua EU-maille, joihin kohdistuu erityisen suuri muuttopaine.

Frontex koordinoi teknisen laitteiston (esimerkiksi lentokoneet ja veneet) käyttöä ja erikoiskoulutetun rajavalvontahenkilöstön toimintaa.

Lisäksi se koordinoi merioperaatioita (esimerkiksi Kreikassa, Italiassa ja Espanjassa) ja toimia maaulkorajoilla (esimerkiksi Bulgariassa, Romaniassa, Puolassa ja Slovakiassa). Se toimii myös monilla kansainvälisillä lentoasemilla eri puolilla EU:ta

Frontexilla on useita vastuualueita, joista on säädetty sen oikeusperustana olevassa asetuksessa.

Sen vastuulla ovat muun muassa

 • Riskianalyysi – Kaikki Frontexin toimet perustuvat riskianalyysiin. Frontex arvioi riskejä, jotka liittyvät EU:n rajojen turvallisuuteen. Se analysoi laittoman muuttoliikkeen ja ihmiskaupan sekä muun rajat ylittävän rikollisuuden kehityskulkuja ja suuntauksia. Se tiedottaa havainnoistaan EU-maille ja Euroopan komissiolle ja hyödyntää havaintojaan oman toimintansa suunnittelussa.
 • Yhteiset operaatiot – Frontex koordinoi erikoiskoulutettujen ammattilaisten ja teknisen laitteiston (ilma- ja merialukset, rajavalvontavälineistö) käyttöä ulkorajoilla, joilla tarvitaan lisäapua.
 • Nopea toiminta – Jos jonkin EU-maan ulkorajoihin kohdistuu poikkeuksellisen kovaa painetta esimerkiksi EU:n ulkopuolelta tulevan muuttoliikkeen takia, Frontex koordinoi Euroopan rajavartijaryhmien toimintaa alueella.
 • Tutkimus – Frontex edistää rajavalvonnan asiantuntijoiden, tutkijoiden ja teollisuuden yhteistyötä niin, että uusi teknologia vastaa rajavalvontaviranomaisten tarpeita.
 • Koulutus – Frontex kehittää rajavalvontaviranomaisten yhteisiä koulutusstandardeja ja yhdenmukaistaa rajavartijoiden koulutusta EU-maissa ja Schengen-maissa. Näillä toimilla varmistetaan, että samoja rajavalvontastandardeja noudatetaan EU:n kaikilla ulkorajoilla. Näin eri maiden rajavartijat voivat myös työskennellä yhdessä tehokkaasti Frontexin koordinoimissa yhteisissä operaatioissa.
 • Yhteiset palauttamiset – Frontex kehittää toimintatapoja tilanteisiin, joissa palautetaan maahanmuuttajia lähtömaihinsa, ja koordinoi yhteisiä palauttamisoperaatioita. Päätöksen siitä, kenet palautetaan, tekee kuitenkin kukin maa itsenäisesti.
 • Tiedonvaihto – Frontex kehittää ja ylläpitää tietojärjestelmiä, jotka mahdollistavat nopean tietojenvaihdon rajaviranomaisten välillä.

Hyötyjät

Joka vuosi noin 700 miljoonaa ihmistä ylittää EU:n ulkorajat.

Yksi suurimmista haasteista on kyetä estämään laiton toiminta niin, ettei siitä aiheudu viivästyksiä muille matkustajille.

Schengen-maiden välillä ei ole pysyviä rajatarkastuksia, joten ulkorajojen valvonta on erityisen tärkeää. Schengen-maat luottavat muiden EU-maiden toteuttamien rajatarkastuksien ja rajavalvonnan laatuun.

Italiassa varastettu auto voi Schengen-alueella päätyä vapaasti esimerkiksi Puolan ja Ukrainan väliselle rajalle. Jos joku saapuu Suomeen väärennetyllä passilla, hän voi jatkaa matkaansa pysäyttämättä Portugaliin asti. Ihmiskaupan uhri, joka tuodaan Ranskaan, voidaan kuljettaa sieltä Ruotsiin asti.

Tämän vuoksi EU:n ulkorajojen valvonta on olennaisen tärkeää kaikille EU-maille. Frontexista on tullut keskeinen yhteyspiste, ja se asettaa standardit kaikille EU:n rajavartijoille. Frontex varmistaa, että tiedustelutiedot (esim. tiedot väärennetyistä asiakirjoista, varastetuista autoista ja ihmissalakuljettajista) siirtyvät nopeasti rajaviranomaisten välillä.

Rajat ylittävän rikollisuuden torjunnassa on tiedonvaihdon lisäksi haettava myös muita pitkän aikavälin ratkaisuja. Frontex kehittää rajavalvonnan koulutusohjelmia koko EU:n alueella.

Frontexin ansiosta EU:n rajavalvontaviranomaiset tekevät nyt entistä tiiviimpää yhteistyötä. Ne vaihtavat tietoa, joka koskee niiden omia rajoja ja EU:n kaikkia ulkorajoja sekä uusimpia metodeja ja teknisiä ratkaisuja. Lisäksi viranomaiset voivat tukea toisiaan, jos johonkin raja-alueeseen kohdistuu poikkeuksellisia paineita.

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan raja- ja merivartiovirasto (Frontex)
Verkkosivusto
https://frontex.europa.eu/fi/
Puhelinnumero
+48 22 205 95 00
Faksinumero
+48 22 205 95 01
Postiosoite
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Puola
Sosiaalinen media