Skip to main content
Single Resolution Board

Apžvalga

 • Vaidmuo: užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant kuo mažesnį poveikį susijusių ES šalių ir kitų šalių realiajai ekonomikai bei viešiesiems finansams
 • Pirmininkė: Elke König
 • Partneriai: Europos Parlamentas, Europos Komisija, Europos Centrinis Bankas (ECB), nacionalinės pertvarkymo institucijos (NPI), Europos bankininkystės institucija (EBI)
 • Įsteigta: 2015 m. sausio mėn.
 • Darbuotojų skaičius: kūrimosi etapas (Tikslas: iki 2017 m. pradžios – ne daugiau kaip 300 darbuotojų)
 • Adresas: Briuselis (Belgija)
 • Interneto svetainė: Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) – nauja Europos Sąjungos bankų pertvarkymo institucija. Ji yra viena svarbiausių bankų sąjungos ir Bendro pertvarkymo mechanizmo dalių. Jos tikslas – užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant kuo mažesnį poveikį susijusių ES šalių ir kitų šalių realiajai ekonomikai bei viešiesiems finansams.

Veikla

Pagrindinės jos užduotys yra:

 • parengti standartines subjektų pertvarkymo taisykles ir procedūras;
 • priimti sprendimus dėl pertvarkymo bankų sąjungoje pagal standartinį procesą; tai padeda išlaikyti rinkos pasitikėjimą;
 • parengti patikimus ir įgyvendinamus pertvarkymo susitarimus;
 • pašalinti pertvarkymo kliūtis, kad Europos bankų sistema būtų saugesnė;
 • kuo labiau sumažinti pertvarkymo sąnaudas ir vengti visiško vertės praradimo, išskyrus atvejus, kai tai būtina siekiant pertvarkymo tikslų;
 • būti iš esmės naudinga mokesčių mokėtojams, bankams ir indėlininkams;
 • skatinti finansinį ir ekonominį stabilumą ES mastu.

Nauda

Bendra pertvarkymo valdyba gali greitai, tinkamai ir proporcingai parengti euro zonos bankų gaivinimo ir pertvarkymo susitarimus. Tikslas – ateityje išvengti gelbėjimo valstybės lėšomis ir perkelti bankų pertvarkymo naštą bankams, kad tai kuo mažiau kainuotų mokesčių mokėtojams ir realiajai ekonomikai.

Papildoma informacija

BPV darbo vietos

Bankų sąjunga 

Bendras pertvarkymo mechanizmas (BPM)  

Kontaktiniai duomenys

Vardas, pavardė (pavadinimas)
Bendra pertvarkymo valdyba (BPV)
Interneto svetainė
http://srb.europa.eu/
Pašto adresas
Treurenberg 22, 1049 Brussels, Belgija
Socialiniai tinklai