Skip to main content
European Union

EU:n toimielimet ja elimet

Rajaimet

EU:n toimielimet ja elimet (41)

RSS
Näytetään tulokset 1 – 20
Toimeenpanovirasto

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaava toimeenpanovirasto hallinnoi pienyritysten kilpailukykyä tukevia EU-ohjelmia ja tutkimus-, ympäristö-, energia- ja kalastusalan ohjelmia.

Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Hajautettu virasto

Euroopan unionin energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto edistää kilpailua energiamarkkinoilla ja tehokkuuden ja toimitusvarmuuden lisääntymistä.

Verkkosivusto
https://www.acer.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+386 8 205 34 00
Osoite
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia
Hajautettu virasto

BERECin tukivirasto auttaa varmistamaan sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön johdonmukaisen soveltamisen EU:ssa.

Verkkosivusto
http://berec.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Osoite
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvia
Hajautettu virasto

Cedefop auttaa EU:n toimielimiä ja organisaatioita kehittämään yhteiskunnan tarpeiden mukaista ammatillista koulutusta.

Verkkosivusto
http://www.cedefop.europa.eu/en
Sähköposti
Puhelinnumero
+30 2310 490 111
Osoite
Europe 123, 57001 Thessaloniki (Pylea), Greece
Toimeenpanovirasto

Innovoinnin ja verkkojen toimeenpanovirasto hallinnoi liikenteen, energian ja televiestinnän alan EU-ohjelmia.

Verkkosivusto
https://cinea.ec.europa.eu
Sähköposti
Puhelinnumero
+32 2 299 11 11
Osoite
European Commission, W910, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Hajautettu virasto

Yhteisön kasvilajikevirasto myöntää teollis- ja tekijänoikeuksia uusien kasvilajien kehittäjille EU:ssa

Verkkosivusto
https://cpvo.europa.eu/en
Sähköposti
Puhelinnumero
+33 2 41 25 64 00
Osoite
3 boulevard Maréchal Foch, 49101 Angers 02, France
Hajautettu virasto

Euroopan lentoturvallisuusvirasto edistää siviili-ilmailun yhteisiä turvallisuus- ja ympäristöstandardeja EU:ssa.

Verkkosivusto
http://easa.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+49 221 8999 000
Osoite
Konrad-Adenauer-Ufer 3, 50668 D-50668 Köln, Germany
Hajautettu virasto

Euroopan pankkiviranomaisen tehtävänä on panna täytäntöön pankkialan sääntelyä ja valvontaa koskevat yhdenmukaiset säännöt kaikissa EU-maissa.

Verkkosivusto
http://www.eba.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+33 (0)1 86 52 70 00
Osoite
Tour Europlaza, 20 Avenue André-Prothin, 92400 Courbevoie, France
Hajautettu virasto

Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus auttaa EU-maita valmistautumaan tarttuvien tautien torjuntaan.

Verkkosivusto
https://ecdc.europa.eu/en/home
Sähköposti
Puhelinnumero
+46 8 586 010 00
Osoite
Gustav III:s Boulevard 40, 16973 Solna, Sweden
Hajautettu virasto

Euroopan kemikaalivirasto panee täytäntöön EU:n kemikaalilainsäädäntöä.

Verkkosivusto
https://echa.europa.eu/en/home
Puhelinnumero
+358 9 6861 80
Osoite
Telakkakatu 6, 00150 Helsinki, Finland
Hajautettu virasto

The European Environment Agency provides independent information to EU countries on developing, implementing and evaluating environmental policies.

Verkkosivusto
http://www.eea.europa.eu/
Puhelinnumero
+45 33 36 71 00
Osoite
Kongens Nytorv 6, 1050 København K, Denmark
Hajautettu virasto

Euroopan kalastuksenvalvontaviraston tehtävänä on edistää yhteisen kalastuspolitiikan valvonta- ja tarkastusstandardeja.

Verkkosivusto
http://www.efca.europa.eu/en
Puhelinnumero
+34 986 12 06 10
Osoite
Edificio Odriozola, Avenida García Barbón 4, 36201 Vigo Pontevedra, Spain
Hajautettu virasto

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen tuottaa riippumatonta tieteellistä tutkimustietoa ja antaa neuvontaa elintarvikeketjuun mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Verkkosivusto
https://www.efsa.europa.eu/
Puhelinnumero
+39 0521 036 111
Osoite
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Hajautettu virasto

Euroopan tasa-arvoinstituutti tukee toimia sukupuolten välisen tasa-arvon edistämiseksi EU:ssa.

Verkkosivusto
http://eige.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+370 5 215 7400
Osoite
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Hajautettu virasto

Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa EU:n toimielimille tehokkaan ja vakaan finanssijärjestelmän ylläpitämiseen liittyvää neuvontaa.

Verkkosivusto
https://eiopa.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+49 (0) 69 95 11 19 20
Osoite
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Hajautettu virasto

Euroopan työviranomainen valvoo, että työvoiman liikkuvuutta ja sosiaaliturvaa koskevia EU-sääntöjä noudatetaan EU:ssa asianmukaisesti.

Hajautettu virasto

Euroopan lääkevirasto suojelee ja edistää ihmisten ja eläinten terveyttä sekä arvioi ja valvoo lääkkeitä EU:ssa.

Verkkosivusto
https://www.ema.europa.eu/en
Puhelinnumero
+31 88 781 6000
Osoite
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Hajautettu virasto

Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus toimittaa EU:lle puolueetonta tietoa huumeista ja huumeriippuvuudesta huumausainelainsäädännön ja -strategioiden pohjaksi.

Verkkosivusto
http://www.emcdda.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+351 21 121 02 00
Osoite
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Hajautettu virasto

Euroopan meriturvallisuusvirasto antaa meriturvallisuuden parantamiseen ja saastumisen torjuntaan liittyvää asiantuntija-apua.

Verkkosivusto
http://www.emsa.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+351 21 1209 200
Osoite
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal