Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Viena

Oficialioji ES kalba (-os): vokiečių

ES valstybė narė: nuo 1995 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1997 m. gruodžio 1 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendras vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Austrija yra parlamentinė federacinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – kancleris, o valstybės vadovas – prezidentas. Šalį sudaro 9 žemės (Bundesländer). Vykdomosios valdžios galias turi ir regioninės vyriausybės, ir federalinė vyriausybė. Federalinį parlamentą sudaro du rūmai: tiesiogiai renkami Žemesnieji rūmai (Nationalrat) ir Aukštesnieji rūmai (Bundesrat), kuriuos renka regioniniai parlamentai.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Austrijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (21,4 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,4 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,6 %).

Prekyba ES viduje sudaro 69 % viso Austrijos eksporto (į Vokietiją – 30 %, Italiją – 6 % ir Prancūziją – 4 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas – 6 % ir Šveicariją – 5 %.

77 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 41 %, Italijos – 6 % , Čekijos ir Nyderlandų – po 4 %), o iš už ES ribų – 5 % iš Šveicarijos ir 4 % – iš Kinijos.

Austrija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Austrijai atstovauja 18 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Austrijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Austrijos vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Austrijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1998 m. liepos–gruodžio mėn. | 2006 m. sausio–birželio mėn. | 2018 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Austrijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Johannesas Hahnas, atsakingas už biudžetą ir administravimą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Austrijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 12 Austrijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Austrijai atstovauja 12 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Austrija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Austrijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Austrija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Austrijoje

Austrijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Austrijai.