Przejdź do treści głównej

Najważniejsze informacje

Ustrój polityczny

Austria są jest federalną republiką parlamentarną. Na czele rządu stoi kanclerz, a na czele państwa – prezydent. Austria składa się z dziewięciu krajów związkowych (Bundesländer). Zarówno rząd federalny, jak i rządy regionalne sprawują władzę wykonawczą. Federalny parlament składa się z dwóch izb: izby niższej – Rady Narodowej (Nationalrat) wybieranej w wyborach bezpośrednich – i izby wyższej – Rady Federalnej (Bundesrat) – wybieranej przez parlamenty krajów związkowych.

Handel i gospodarka

Austria zajmuje piąte miejsce w Unii Europejskiej pod względem wielkości PKB na mieszkańca. Wskaźnik ten wynosi 44 000 euro i jest znacznie wyższy od średniej unijnej (35 500 euro). Udział Austrii w całkowitym PKB UE wynosi 2,8 proc.

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące PKB na mieszkańca i PKB

(Źródło: Eurostat - dane liczbowe dotyczące eksportu i importu

 

Austria w UE

Budżet i wsparcie finansowe

Ile Austria wpłaca do budżetu UE, a ile z niego otrzymuje?

Budżet UE pomaga zapewnić, by Europa pozostała demokratyczna i konkurencyjna oraz nadal cieszyła się pokojem i dobrobytem. UE wykorzystuje budżet, by finansować swoje priorytety i duże projekty, których większość państw UE nie mogłaby sfinansować samodzielnie.  

Członkostwo w UE przynosi krajom korzyści, których wartość jest dużo wyższa od składki, którą wpłacają do unijnego budżetu, i jest na to wiele przykładów. Wszystkie państwa członkowskie zyskują również na tym, że są częścią jednolitego rynku oraz że razem stawiają czoło wyzwaniom związanym z migracją, terroryzmem i zmianą klimatu. Członkostwo w UE to także konkretne efekty, takie jak lepsza infrastruktura transportowa, zmodernizowane i cyfrowe usługi publiczne oraz najnowocześniejsze metody leczenia. 

Wysokość wpłaty do budżetu UE dla każdego kraju UE jest obliczana sprawiedliwie. Im większa gospodarka, tym większy wkład do budżetu – i na odwrót.

Budżet UE to coś więcej niż dochody i wydatki. To nasze wspólne pieniądze, które inwestujemy, aby w Europie i na świecie wszystkim żyło się lepiej.  

Wydatki z budżetu UE i jego dochody w podziale na kraje w ujęciu rocznym

 

Projekty finansowane przez UE w Austrii 

Pieniądze z budżetu UE pomagają finansować programy i projekty – takie jak budowa dróg, stypendia dla naukowców i ochrona środowiska – we wszystkich krajach UE. 

Dowiedz się więcej o tym, jak Austria się zmienia dzięki unijnym funduszom, oraz o funduszach odbudowy w Twoim kraju lub regionie.