Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Zagrebas

Oficialiosios ES kalbos: kroatų

ES valstybė narė: nuo 2013 m. liepos 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2023 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2023 m. sausio 1 d.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Kroatija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas – ir valstybės vadovas – prezidentas – yra įstatymų vykdomosios valdžios ir valstybės atstovai šalies viduje ir užsienyje. Vyriausybės struktūros pagrindas – įstatymų leidžiamosios, vykdomosios ir teisminės valdžios atskyrimas. Parlamentas turi įstatymų leidžiamąją galią ir prižiūri vykdomąją valdžią. Jo nariai renkami 4 metams.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Kroatijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,1 %), pramonė (19,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,1 %).

ES vidaus prekyba sudaro 67 % Kroatijos eksporto (į Vokietiją – 13 %, į Italiją – 12 %, į Slovėniją – 10 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Bosniją ir Hercegoviną (9 %) ir Serbiją (5 %).

77 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 15 %, iš Italijos – 12 %, iš Slovėnijos – 11 %), o iš ES nepriklausančių šalių 5 % importo atvežama iš Kinijos ir 3 % iš Bosnijos ir Hercegovinos.

Kroatija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Kroatijai atstovauja 12 narių. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Kroatijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Kroatijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Kroatijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2020 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Kroatijos deleguota Europos Komisijos narė yra Dubravka Šuica, už demokratiją ir demografiją atsakinga Komisijos pirmininko pavaduotoja.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Kroatijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 9 Kroatijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Kroatijai atstovauja 9 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Kroatija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Kroatijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Kroatija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Kroatijoje 

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Kroatijai.