Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Nicosia

Hivatalos uniós nyelv(ek): görög

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: euró. Az ország 2008. január 1. óta tagja az euróövezetnek.

Schengen: Ciprus még nem tartozik az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térséghez, de a csatlakozás előkészületei már folyamatban vannak.

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Ciprus elnöki köztársaság. Az elnök államfő és kormányfő is egyben. Ciprus de facto kettéosztott ország, ám a sziget egésze az Európai Unióhoz tartozik. Azok a ciprusi törökök, akik uniós úti okmánnyal rendelkeznek, illetve arra jogosultak, az EU polgárai. Az uniós jog fel van függesztve azokon a területeken, amelyek nem állnak a ciprusi kormány (a Ciprusi Köztársaság kormányának) tényleges ellenőrzése alatt. Ciprusnak két hivatalos nyelve van: a görög és a török. Csak a görög hivatalos uniós nyelv.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a ciprusi gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (21,4%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (20,8%), a szakmai, tudományos és műszaki tevékenységek, valamint az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységek (11,3%).

Az EU-n belüli kereskedelem a ciprusi export 34%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 9%-a Görögországba, 5%-a pedig Hollandiába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a ciprusi termékek 8%-a Libériába, 9%-a pedig az Egyesült Királyságban talál vevőre.

A Ciprusra behozott termékek 59%-a EU-tagországból érkezik (22%-uk Görögországból, 8%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 8%-a az Egyesült Királyságból, 6%-a pedig Kínából érkezik.

Ciprus az EU-ban

Európai Parlament

Ciprus 6 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a ciprusi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Ciprusi Kapcsolattartó Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a ciprusi kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A ciprusi soros elnökség időszaka:

2012. július–december

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság ciprusi tagja Sztella Kiriakídisz, aki az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Ciprusi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Ciprusnak 5 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Ciprusnak 5 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Ciprus a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Ciprus a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Cipruson 

A Ciprus által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Ciprus milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.