Direct naar de inhoud

In het kort 

Staatsbestel

Cyprus is een presidentiële republiek. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider. Het hele eiland Cyprus is lid van de EU en dus ook EU-grondgebied, maar in feite is het eiland verdeeld in twee aparte gebieden. Turkse Cyprioten die in het bezit zijn van of in ieder geval in aanmerking komen voor EU-reisdocumenten, zijn EU-burgers. De EU-wetgeving is opgeschort in de gebieden waar de Cypriotische overheid (de regering van de republiek) geen daadwerkelijk gezag heeft. Er zijn twee officiële talen in Cyprus: Grieks en Turks; alleen het Grieks is een officiële EU-taal.

Handel en economie

Het Cypriotische bbp per hoofd van de bevolking van 33 400 euro ligt onder het EU-gemiddelde (35 500 euro). Daarmee is Cyprus goed voor 0,2 % van het totale bbp van de EU.  

(Bron: Eurostat — cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)   

(Bron: Eurostat — cijfers voor in- en uitvoer)   

Cyprus in de EU  

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Cyprus?  

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.    

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.   

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.  

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.    

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar  

Door de EU gefinancierde projecten in Cyprus   

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.   

Lees meer over hoe Cyprus profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.