Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Helsinki

Uradni jezik(i) EU: finščina, švedščina

Država članica EU: od 1. januarja 1995

Valuta: evro; članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 25. marca 2001

Številčni podatkiPovršinaprebivalstvobruto domači proizvod (BDP) na prebivalca v standardih kupne moči

Politični sistem

Finska je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Vlada ima sedež v Helsinkih, lokalni upravni organi pa v 309 mestnih občinah. Država je razdeljena na 19 regij in 70 podregij. Najmanjša regija Åland je avtonomni arhipelag na jugozahodu. Severna regija Laponska zajema naselitveno območje Samijev, kjer domuje približno polovica domorodnega ljudstva Sami (imenujejo jih tudi Laponci).

Lega na zemljevidu EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Finske leta 2020 so bili industrija (20,3 %), javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (20,6 %) ter trgovina, promet ter nastanitvene in gostinske storitve (14,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 55 % celotnega finskega izvoza (Nemčija 14 %, Švedska 10 %, Nizozemska 7 %), zunaj EU znaša izvoz v ZDA 9 % in na Kitajsko 5 %.

Delež uvoza iz držav članic EU predstavlja 72 % (Nemčija in Švedska po 17 %, Nizozemska 9 %), zunaj EU znaša uvoz iz Rusije 10 % in iz Kitajske 4 %.

Finska v EU

Evropski parlament

Iz Finske prihaja 14 poslancev in poslank Evropskega parlamenta. Več o finskih poslancih in poslankah.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Finskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki finske vlade.

Predsedstvo Sveta EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Finsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 1999 | julij–december 2006 | julij–december 2019

Predsedstvo Sveta EU

Trenutno predsedstvo Sveta EU

Evropska komisija

Komisarka v Evropski komisiji, ki jo je imenovala Finska, je Jutta Urpilanen. Pristojna je za mednarodna partnerstva.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Finskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Finska ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Ta posvetovalni organ predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb delovnih in socialnih razmer v državah članicah.

Evropski odbor regij

Finska ima 9 predstavnikov v Evropskem odboru regij, skupščini predstavnikov regionalnih in lokalnih oblasti EU. Ta posvetovalni organ pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Finske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega finskega „veleposlaništva v EU“ je skrbeti, da se finski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in financiranje

Koliko Finska prispeva in koliko sredstev prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Številčni podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Finskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Finska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Finski – prejemnici sredstev EU.