Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Helsinki

Uradni jezik(i) EU: finščina, švedščina

Država članica EU: od 1. januarja 1995

Valuta: evro. Članica evrskega območja od 1. januarja 1999

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 25. marca 2001

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Finska je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Vlada ima sedež v Helsinkih in lokalna oblast v 311 mestnih občinah. Država je razdeljena na 19 regij in 70 podregij. Najmanjša regija Åland je avtonomni arhipelag na jugozahodu. Severna regija Laponska zajema naselitveno območje Samijev, kjer domuje približno polovica domorodnega ljudstva Sami (imenujejo jih tudi Laponci).

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Finske leta 2018 so bili industrija (21,3 %), javna uprava, obramba, šolstvo, zdravstvo in socialne storitve (20,2 %) ter trgovina na debelo in drobno, promet ter nastanitvene in gostinske dejavnosti (15,5 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 59 % celotnega finskega izvoza (Nemčija 15 %, Švedska 10 %, Nizozemska 7 %), zunaj EU je znašal izvoz v ZDA 7 % in na Kitajsko 6 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 70 % (Nemčija 17 %, Švedska 16 %, Nizozemska 9 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Rusije 14 % in iz Kitajske 3 %.

Finska v EU

Evropski parlament

Iz Finske prihaja 14 poslancev Evropskega parlamenta: več o finskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Finskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki finske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Finsko predsedovanje Svetu EU:

jul–dec 1999 | jul–dec 2006 | jul–dec 2019

Predsedovanje Svetu EU

Ta povezava preusmerja na zunanje spletišče Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropska komisarka, ki jo je imenovala Finska, je Jutta Urpilainen. Pristojna je za mednarodna partnerstva.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Finskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Finska ima 9 predstavnikov v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Finska ima v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU, 9 predstavnikov. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Finske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega finskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se finski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Finska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Finsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Finsko: 1,478 milijarde evrov
    (0,63 % finskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 2,018 milijarde evrov
    (0,87 % finskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Finskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Finska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o Finski – prejemnici sredstev EU.