Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Boedapest

Officiële EU-talen: Hongaars

EU-lidstaat: sinds 1 mei 2004

Munteenheid: Hongaarse forint (HUF). Hongarije werkt momenteel aan de invoering van de euro.

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 21 december 2007

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Hongarije is een parlementaire republiek met een regeringsleider (de premier) die de uitvoerende macht heeft. Het staatshoofd (de president) heeft voornamelijk representatieve taken. Hongarije is onderverdeeld in 19 provincies, Boedapest, en 23 steden met autoriteit op provincieniveau.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Hongaarse economie waren in 2020 industrie (23,5%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (17,7%), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (17,5%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 78% van de uitvoer (Duitsland 28% en Roemenië, Slowakije, Oostenrijk en Italië elk 5%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de VS en Turkije (elk 3%).

71% van de invoer in Hongarije kwam uit EU-landen (Duitsland 24%, Oostenrijk 6% en Polen en Nederland elk 5%). 9% was afkomstig uit China en 4% uit de Republiek Korea.

Hongarije in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Hongaarse leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Hongarije

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Hongaarse regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Hongarije:

januari-juni 2011

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Hongarije heeft Olivér Várhelyi aangewezen als lid van de Europese Commissie. Hij is bevoegd voor Nabuurschap en Uitbreiding.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Hongarije

Europees Economisch en Sociaal Comité

Hongarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Hongarije heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Hongarije houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Hongaarse “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Hongarije?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Hongarije 

Het geld dat Hongarije bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Hongarije