Gå direkt till innehållet

Översikt

Huvudstad: Budapest

Officiellt EU-språk: Ungerska

EU-medlem: Sedan den 1 maj 2004

Valuta: Ungersk forint (HUF) – Ungern förbereder sig för att införa euron

Schengen: Med i Schengenområdet sedan den 21 december 2007

SiffrorYta – folkmängd – bruttonationalprodukt (BNP) per capita i köpkraftsstandard

Statsskick

Ungern är en parlamentarisk republik med en regeringschef – premiärministern – och en statschef – presidenten. Premiärministern utövar den verkställande makten, medan presidenten främst har representationsuppgifter. Landet är indelat i 19 län samt huvudstaden Budapest och 23 städer med länsstatus.

Visa på EU-karta

Handel och ekonomi

De viktigaste ekonomiska sektorerna 2020 var industri (23,5 %), grossist- och detaljhandel, transport och hotell- och restaurangtjänster (17,7 %) och offentlig förvaltning, försvar, utbildning, vård och sociala tjänster (17,5 %).

Handeln inom EU står för 78 % av Ungerns export (Tyskland 28 % och Rumänien, Slovakien, Österrike och Italien 5 % var), medan 3 % går till USA och 3 % till Storbritannien.

Av importen kommer 71 % från EU-länderna (Tyskland 24 %, Österrike 6 %, Polen 5 % och Nederländerna 5 %), medan 9 % kommer från Kina och 4 % från Sydkorea.

Ungern i EU

Europaparlamentet

Ungern har 21 ledamöter i Europaparlamentet. Se vilka ledamöterna är

Europaparlamentets kontor i Ungern

Ministerrådet

EU-ländernas ministrar träffas regelbundet i ministerrådet (Europeiska unionens råd) för att anta EU-lagar och samordna politiken. Vid mötena deltar olika företrädare för Ungerns regering, beroende på politikområde.

Ordförandeskapet i ministerrådet

Ministerrådet har ingen permanent ordförande som kommissionen eller parlamentet. I stället turas länderna om att leda arbetet sex månader i taget.

Under det halvåret är ordförandelandets ministrar ordförande för rådsmötena, hjälper till att bestämma dagordningen för de olika politikområdena och underlättar dialogen med övriga EU-institutioner.

Ungerns ordförandeskap:

Januari–juni 2011

Ordförandeskapet i ministerrådet

EU:s nuvarande ordförandeland

Europeiska kommissionen

Ungerns ledamot i Europeiska kommissionen är Olivér Várhelyi, som ansvarar för grannskap och utvidgning.

Kommissionen har ett lokalkontor i varje EU-land, en så kallad representation.

EU-kommissionens kontor i Ungern

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Ungern har 12 ledamöter i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Kommittén företräder arbetsgivare, arbetstagare och andra intressegrupper och rådfrågas om lagförslag så att kommissionen får en bättre uppfattning om hur ländernas arbetsmarknad och sociala förhållanden kan påverkas av förslaget.

Europeiska regionkommittén

Ungern har 12 ledamöter i Europeiska regionkommittén som består av regionala och lokala företrädare. Det är ett rådgivande organ som rådfrågas om lagförslag, för att se till att lagarna tar hänsyn till de olika regionerna i EU.

Ständig representation vid EU

Ungern för också en dialog med EU-institutionerna genom sin ständiga representation i Bryssel. Den fungerar som Ungerns ”ambassad” i EU och ska bevaka landets intressen i EU.

Budget och finansiering

Hur mycket bidrar Ungern med och hur mycket får man tillbaka?

Medlemsländernas bidrag till EU:s budget är rättvist fördelat efter betalningsförmåga. Ju större landets ekonomi är, desto mer betalar man – och vice versa.
Tanken med EU-budgeten är inte att omfördela välståndet utan att i stället bidra till EU-invånarnas behov som helhet. 

Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter:

EU-finansierade projekt i Ungern 

Ungerns bidrag till EU-budgeten hjälper till att finansiera program och projekt i alla EU-länder, t.ex. vägbyggen, forskning och miljöskydd.

Läs mer om EU-finansierade projekt i Ungern