Pereiti prie pagrindinio turinio

Apžvalga

Sostinė: Roma

Oficialiosios ES kalbos: italų

ES valstybė narė: nuo 1958 m. sausio 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 1999 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 1997 m. spalio 26 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Italija yra parlamentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – prezidento skiriamas ministras pirmininkas, valstybės vadovas – prezidentas. Parlamentą sudaro dveji rūmai: Deputatų Rūmai ir Respublikos Senatas. Šalis suskirstyta į 20 regionų. Penki iš jų turi ypatingą autonomijos statusą ir dėl to gali leisti teisės aktus tam tikrais vietinės svarbos klausimais.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Italijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,1 %), pramonė (19,5 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (17,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 51 % Italijos eksporto (į Vokietiją – 13 %, į Prancūziją – 10 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtines Valstijas (10 %) ir Šveicariją (6 %).

58 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 16 %, iš Prancūzijos – 8 %, iš Nyderlandų – 6 %), o iš ES nepriklausančių šalių 9 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Jungtinių Valstijų.

Italija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Italijai atstovauja 76 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Italijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Italijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Italijos pirmininkavimo Tarybai datos:

1959 m. liepos–gruodžio mėn. | 1962 m. liepos–gruodžio mėn. | 1965 m. liepos–gruodžio mėn. | 1968 m. liepos–gruodžio mėn. | 1971 m. liepos–gruodžio mėn. | 1975 m. liepos–gruodžio mėn. | 1980 m. sausio–birželio mėn. | 1985 m. sausio–birželio mėn. | 1990 m. liepos–gruodžio mėn. | 1996 m. sausio–birželio mėn. | 2003 m. liepos–gruodžio mėn. | 2014 m. liepos–gruodžio mėn. |

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Italijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Paolo Gentiloni, atsakingas už ekonomiką.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Italijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 24 Italijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Italijai atstovauja 23 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Italija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Italijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Italija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Italijoje

Italijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Italijai.