Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Ryga

Oficialiosios ES kalbos: latvių

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: euras. Euro zonos narė nuo 2014 m. sausio 1 d.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Latvija yra parlamentinė respublika, jos vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, įgaliotas pasirinkti Ministrų Tarybą, o valstybės vadovas – prezidentas, atliekantis iš esmės reprezentacinį vaidmenį ir skiriantis ministrą pirmininką. Kiekvieną suformuotą vyriausybę turi patvirtinti parlamentas. Šalis suskirstyta į 110 vieno lygmens savivaldybių ir 9 miestus. Jie turi savo miestų tarybas ir savivaldybių administracijas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Latvijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (23,1 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (18,1 %), pramonė (15,4 %).

ES vidaus prekyba sudaro 62 % Latvijos eksporto (į Lietuvą – 15 %, į Estiją – 11 %, į Vokietiją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Rusiją (13 %) ir Jungtinę Karalystę (5 %).

76 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Lietuvos – 17 %, iš Vokietijos ir Lenkijos – po 10 %), o iš ES nepriklausančių šalių 6 % importo atvežama iš Rusijos ir 2 % iš Baltarusijos.

Latvija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Latvijai atstovauja 8 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Latvijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Latvijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Latvijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2015 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Latvijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Valdis Dombrovskis, už žmonėms tarnaujančią ekonomiką atsakingas vykdomasis pirmininko pavaduotojas.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Latvijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 7 Latvijos atstovai. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Latvijai atstovauja 7 nariai. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Latvija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Latvijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Latvija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.

ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Latvijoje

Latvijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Latvijai.