Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Varšuva

Oficialiosios ES kalbos: lenkų

ES valstybė narė: nuo 2004 m. gegužės 1 d.

Valiuta: Lenkijos zlotas (PLN). Lenkija šiuo metu rengiasi įsivesti eurą.

Šengeno erdvė: priklauso Šengeno erdvei nuo 2007 m. gruodžio 21 d.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Lenkija yra parlamentinė respublika, kurios vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Svarbiausias vyriausybės struktūros elementas – ministrų taryba. Šalis suskirstyta į 16 vaivadijų, kurių ribos iš esmės atitinka šalies istorinių regionų ribas. Administracinę valdžią vaivadijose dalijasi vyriausybės skiriamas gubernatorius, renkama regioninė asamblėja ir regioninės asamblėjos išrinktas vykdomosios valdžios pareigūnas.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Lenkijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (24,9 %), pramonė (24,2 %) ir viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (15,3 %).

ES vidaus prekyba sudaro 74 % Lenkijos eksporto (į Vokietiją – 29 %, į Čekiją – 6 %, į Prancūziją – 5 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Jungtinę Karalystę (6 %), Rusiją ir Jungtines Valstijas (po 3 %).

67 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 27 %, iš Nyderlandų – 6 %, iš Italijos – 5 %), o iš ES nepriklausančių šalių 10 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Rusijos.

Lenkija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Lenkijai atstovauja 52 narys. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Lenkijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Lenkijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Lenkijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2011 m. liepos–gruodžio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Lenkijos deleguotas Europos Komisijos narys yra Januszas Wojciechowskis, atsakingas už žemės ūkį.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Lenkijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 21 Lenkijos atstovas. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Lenkijai atstovauja 21 narys. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Lenkija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Lenkijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Lenkija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Lenkijoje

Lenkijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Lenkijai.