Prejsť na hlavný obsah

Prehľad

Politický systém

Poľsko je parlamentná republika, v ktorej na čele vlády stojí premiér a ktorej hlavou štátu je prezident. Základom vládnej štruktúry je rada ministrov.

Krajina je rozdelená na 16 vojvodstiev, ktoré do veľkej miery odrážajú historické regióny. Správna moc sa na regionálnej úrovni delí medzi vládou menovaného vojvodu, volené miestne zhromaždenie (sejm) a predstaviteľa výkonnej moci voleného miestnym zhromaždením.

Obchod a hospodárstvo

Poľsko má HDP na obyvateľa vo výške 28 200 EUR, čo je pod priemerom EÚ (35 500 EUR). Predstavuje 3,9 % celkového HDP EÚ. 

(Zdroj: Eurostat – údaje o HDP na obyvateľa a HDP)

(Zdroj: Eurostat – údaje o vývoze a dovoze) 

Poľsko v EÚ

Rozpočet a financovanie

Koľko Poľsko prispieva do EÚ a koľko z nej dostáva?  

Rozpočet EÚ je nástroj, ktorý zabezpečuje, aby v Európe aj naďalej vládla demokracia, mier a prosperita a aby bola konkurencieschopným hráčom. EÚ ho využíva na financovanie svojich priorít a veľkých projektov, ktoré by väčšina jednotlivých krajín EÚ nedokázala financovať sama.  

Prínosy členstva v EÚ výrazne presahujú výšku príspevkov do rozpočtu EÚ. Tu je len niekoľko príkladov: všetky členské štáty môžu využívať výhody jednotného trhu, rovnakého prístupu k spoločným výzvam súvisiacim s migráciou, terorizmom a zmenou klímy, ako aj konkrétne prínosy, napríklad lepšiu dopravnú infraštruktúru, modernejšie a digitalizované verejné služby a špičkovú lekársku starostlivosť.   

Finančné príspevky členských krajín do rozpočtu EÚ sú rozdelené spravodlivo. Čím väčšie je hospodárstvo vašej krajiny, tým viac krajina prispieva, a naopak.  

Rozpočet EÚ nie je o tom, kto koľko prispel a koľko dostal, ale o spoločnej snahe zlepšovať život v Európe aj vo svete pre nás všetkých.    

Rozpočtové výdavky a príjmy EÚ podľa krajiny a roka

Projekty s finančnou podporou EÚ v Poľsku 

Finančné prostriedky z rozpočtu EÚ pomáhajú financovať programy a projekty vo všetkých krajinách EÚ, napríklad stavať cesty, dotovať výskumných pracovníkov či chrániť životné prostredie.   

Ďalšie informácie o tom, ako Poľsko využíva finančné prostriedky EÚ, a o fondoch obnovy vo vašej krajine alebo regióne.