Direct naar de inhoud

In het kort

Staatsbestel

Polen is een parlementaire republiek met een eerste minister die het hoofd van de regering is en een president die staatshoofd is. De uitvoerende macht berust bij de raad van ministers.

Het land is verdeeld in 16 provincies (woiwodschappen), grotendeels gebaseerd op de historische regio’s van het land. Die provincies worden gezamenlijk bestuurd door een door de regering aangestelde wojwod (gouverneur), een gekozen regionale vergadering en een door die vergadering gekozen bestuur.

Handel en economie

Het Poolse bbp per hoofd van de bevolking van 30.200 euro ligt onder het EU-gemiddelde (35.500 euro). Daarmee is Polen goed voor 3,9 % van het totale bbp van de EU. 

(Bron: Eurostat — cijfers voor bbp per hoofd van de bevolking en bbp)

(Bron: Eurostat — cijfers voor in- en uitvoer) 

Polen in de EU

Begroting en financiering

De EU: hoeveel betaalt en ontvangt Polen?  

De EU-begroting staat borg voor een democratisch, vreedzaam, welvarend en concurrerend Europa. De EU gebruikt haar begroting om prioriteiten en grote projecten te financieren die de meeste afzonderlijke EU-landen alleen niet zouden kunnen financieren.  

De voordelen van het EU-lidmaatschap zijn aanzienlijk groter dan de omvang van de bijdragen aan de EU-begroting. Zie onderstaande voorbeelden. Alle lidstaten genieten de voordelen van de eengemaakte markt en van een gezamenlijke aanpak van de gemeenschappelijke uitdagingen op het gebied van migratie, terrorisme en klimaatverandering, en concrete voordelen zoals een betere vervoersinfrastructuur, gemoderniseerde en gedigitaliseerde overheidsdiensten en geavanceerde medische behandelingen.   

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.  

De EU-begroting draait niet om geven en nemen, maar om een collectieve bijdrage om van Europa en de wereld een betere plek voor iedereen te maken.    

Uitgaven en ontvangsten uit de EU-begroting per land en per jaar

Door de EU gefinancierde projecten in Polen 

Met bijdragen uit de EU-begroting worden programma’s en projecten in alle EU-landen gefinancierd, zoals de aanleg van wegen, het subsidiëren van onderzoekers en milieubescherming.   

Lees meer over de wijze waarop Polen profiteert van EU-financiering en herstelfondsen in uw land of regio.