Preskoči na glavno vsebino

Pregled

Politični sistem

Poljska je parlamentarna republika s predsednikom vlade, ki je voditelj vlade, in predsednikom, ki je voditelj države. Vladno strukturo vodi kabinet ministrov.

Državo sestavlja 16 vojvodstev, ki so bila v veliki meri oblikovana na podlagi zgodovinskih regij. Upravno oblast na ravni vojvodstev si delijo guverner, ki ga imenuje vlada, izvoljena regionalna skupščina ter izvršni predstavnik, ki ga izvoli regionalna skupščina.

Trgovina in gospodarstvo

Poljski BDP na prebivalca v višini 28 200 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 3,9 % skupnega BDP EU. 

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu) 

Poljska v EU

Proračun in financiranje

Koliko Poljska prispeva in koliko sredstev prejme od EU?  

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.  

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.   

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.  

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.    

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih

Projekti na Poljskem, ki jih financira EU 

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.   

Več informacij o koristih, ki jih ima Poljska od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji.