Skip to main content

Pregled

Glavno mesto: Varšava

Uradni jezik(i) EU: poljščina

Država članica EU: s 1. majem 2004

Valuta: poljski zlot (PLN). Poljska se pripravlja na uvedbo evra.

Schengensko območje: članica schengenskega območja od 21. decembra 2007

Številčni podatki: PovršinaPrebivalstvoBruto domači proizvod (BDP) na prebivalca po standardu kupne moči

Politični sistem

Poljska je parlamentarna republika s predsednikom vlade in predsednikom države. Struktura oblasti je v rokah sveta ministrov. Državo sestavlja 16 pokrajin, ki so bile v veliki meri oblikovane na podlagi zgodovinskih regij. Upravno oblast na pokrajinski ravni si delijo guverner, ki ga imenuje vlada, izvoljena regionalna skupščina ter izvršni predstavnik, ki ga izvoli regionalna skupščina.

Zemljevid EU

Trgovina in gospodarstvo

Najpomembnejši gospodarski sektorji Poljske leta 2018 so bili trgovina na debelo in drobno, promet, nastanitvene in gostinske dejavnosti (26,2 %), industrija (25,6 %) ter javna uprava, obramba, izobraževanje, zdravstvo in socialne storitve (14,0 %).

Blagovna menjava z državami EU predstavlja 80 % celotnega poljskega izvoza (Nemčija 28 %, Češka 6 %, Francija 6 %), zunaj EU je znašal izvoz v Rusijo 3 % in ZDA 3 %.

Delež uvoza iz držav EU predstavlja 69 % (Nemčija 27 %, Nizozemska 6 %, Italija 5 %), zunaj EU je znašal uvoz iz Kitajske 8 % in iz Rusije 7 %.

Poljska v EU

Evropski parlament

S Poljske prihaja 52 poslancev Evropskega parlamenta. več o poljskih poslancih.

Informacijska pisarna Evropskega parlamenta na Poljskem

Svet EU

V Svetu EU se redno sestajajo ministri držav članic, sprejemajo zakonodajo EU in usklajujejo politike. Sej Sveta v zvezi s posameznimi področji politike se redno udeležujejo predstavniki poljske vlade.

Predsedovanje Svetu EU

Svet EU nima stalnega predsednika, kot ga imata Komisija ali Evropski parlament, pač pa njegovo delo usmerja država, ki predseduje Svetu EU. Predsedstvo se menja vsakih šest mesecev.

V šestih mesecih predsedovanja posamezne države njeni ministri vodijo seje Sveta v zvezi s posameznim področjem, sodelujejo pri določitvi dnevnega reda sej in skrbijo za dialog z drugimi institucijami EU.

Poljsko predsedovanje Svetu EU:

julij–december 2011

Predsedovanje Svetu EU

Trenutno predsedovanje Svetu EU.

Evropska komisija

Evropski komisar, ki ga je imenovala Poljska, je Janusz Wojciechowski. Pristojen je za kmetijstvo.

Komisija ima v vsaki državi EU svoje predstavništvo.

Predstavništvo Evropske komisije na Poljskem

Evropski ekonomsko-socialni odbor

Poljska ima v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru21 predstavnikov. To posvetovalno telo predstavlja delodajalce, delojemalce in druge interesne skupine ter pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji EU, predvsem glede možnih sprememb v delovnih in socialnih razmerah v državah članicah.

Evropski odbor regij

Poljska ima 21 predstavnikov v Evropskem odboru regij, zboru regionalnih in lokalnih predstavnikov EU. To posvetovalno telo pripravlja mnenja o predlagani zakonodaji in skrbi, da se upoštevajo stališča vsake posamezne regije EU.

Stalno predstavništvo pri EU

Stiki Poljske z institucijami EU potekajo prek njenega stalnega predstavništva v Bruslju. Glavna naloga tega poljskega „veleposlaništva v EU‟ je skrbeti, da se poljski interesi in politike v Evropski uniji kar najučinkoviteje uresničujejo.

Proračun in finančna sredstva

Koliko Poljska prispeva in koliko prejme

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično glede na zmožnosti posamezne države. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.
Proračun EU ni namenjen prerazporejanju bogastva, temveč potrebam prebivalcev Evropske unije kot celote. 

Podatki za Poljsko za leto 2018:

  • Skupaj finančna sredstva EU za Poljsko: 16,35 milijarde evrov
    (3,43 % poljskega gospodarstva)
  • Skupaj prispevek v proračun EU: 3,983 milijarde evrov
    (0,84 % poljskega gospodarstva)

Drugi podatki o proračunu EU, proračunskih prihodkih in odhodkih:

Projekti na Poljskem, ki jih financira EU

Finančna sredstva, ki jih v proračun EU prispeva Poljska, se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, denimo za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti, varstvo okolja.

Več o tem, kaj so Poljski prinesla sredstva EU.