Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Bukareštas

Oficialioji(-iosios) ES kalba(-os): rumunų

ES valstybė narė: nuo 2007 m. sausio 1 d.

Valiuta: Rumunijos lėja (RON). Rumunija įsipareigojo įsivesti eurą, kai tik įvykdys būtinas sąlygas.

Šengeno erdvė: šiuo metu Rumunija siekia prisijungti prie Šengeno erdvės.

Skaičiai: plotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui, išreikštas PGS

Politinė sistema

Rumunija yra pusiau prezidentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Vykdomosios valdžios funkcijos atlieka ir vyriausybė, ir prezidentas. Šalis suskirstyta į 41 apskritį ir Bukarešto savivaldybę. Kiekvieną apskritį administruoja apskrities taryba, atsakinga už vietos reikalus, ir prefektas, atsakingas už nacionalinių reikalų tvarkymą apskrities lygmeniu.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Rumunijos ekonomikos sektoriai 2018 m. buvo pramonė (26,1 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (20,2 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (14,5 %).

Prekyba ES viduje sudaro 77 % viso Rumunijos eksporto (į Vokietiją – 23 %, Italiją – 11 % ir Prancūziją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Turkiją – 3 % ir Jungtines Valstijas – 2 %.

75 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (Vokietijos – 20 %, Italijos – 9 % ir Vengrijos – 7 %), o iš už ES ribų – 5 % iš Kinijos ir 4 % – iš Turkijos.

Rumunija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Rumunijai atstovauja 33 nariai. Sužinokite daugiau apie juos.

Europos Parlamento biuras Rumunijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Rumunijos vyriausybės atstovai, atsižvelgiant į nagrinėjamą politikos sritį.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Šiuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Rumunijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2019 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujančiai šaliai

Europos Komisija

Rumunijos deleguota Europos Komisijos narė yra Adina-Ioana Vălean, atsakinga už transportą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Rumunijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 15 Rumunijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Rumunijai atstovauja 15 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Rumunija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Rumunijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Rumunija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

2018 m. Rumunijos duomenys:

  • Bendra ES išlaidų Rumunijoje suma – 4,865 mlrd. EUR
    (atitinka 2,45 proc. Rumunijos ekonomikos)
  • Bendras įnašas į ES biudžetą – 1,655 mlrd. EUR
    (atitinka 0,83 proc. Rumunijos ekonomikos)

Daugiau statistinių duomenų apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Rumunijoje

Rumunijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Rumunijai.