Skip to main content

Apžvalga

Sostinė: Bukareštas

Oficialiosios ES kalbos: rumunų

ES valstybė narė: nuo 2007 m. sausio 1 d.

Valiuta: Rumunijos lėja (RON). Rumunija įsipareigojo įsivesti eurą, kai tik įvykdys būtinas sąlygas.

Šengeno erdvė: šiuo metu Rumunija siekia prisijungti prie Šengeno erdvės.

Skaičiaiplotas, gyventojų skaičius, bendrasis vidaus produktas (BVP) vienam gyventojui perkamosios galios standartais

Politinė sistema

Rumunija yra pusiau prezidentinė respublika. Jos vyriausybės vadovas – ministras pirmininkas, o valstybės vadovas – prezidentas. Vykdomosios valdžios funkcijas atlieka ir vyriausybė, ir prezidentas. Šalis suskirstyta į 41 apskritį ir Bukarešto savivaldybę. Kiekvieną apskritį administruoja apskrities taryba, atsakinga už vietos reikalus, ir prefektas, atsakingas už nacionalinių reikalų tvarkymą apskrities lygmeniu.

Padėtis ES žemėlapyje

Prekyba ir ekonomika

Svarbiausi Rumunijos ekonomikos sektoriai 2020 m. buvo pramonė (21,7 %), didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos (19,7 %), viešasis administravimas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas (16,5 %).

ES vidaus prekyba sudaro 74 % Rumunijos eksporto (į Vokietiją – 23 %, į Italiją – 11 %, į Prancūziją – 7 %), o už ES ribų daugiausia eksportuojama į Turkiją ir Jungtinę Karalystę (po 3 %).

74 % importo sudaro importas iš ES valstybių narių (iš Vokietijos – 21 %, iš Italijos – 9 %, iš Vengrijos – 7 %), o iš ES nepriklausančių šalių 6 % importo atvežama iš Kinijos ir 4 % iš Turkijos.

Rumunija Europos Sąjungoje

Europos Parlamentas

Europos Parlamente Rumunijai atstovauja 33 nariai. Sužinokite apie juos daugiau.

Europos Parlamento biuras Rumunijoje

ES Taryba

Reguliariuose ES Tarybos posėdžiuose šalių ministrai priima ES teisės aktus ir koordinuoja politiką. Juose reguliariai dalyvauja Rumunijos Vyriausybės atstovai, priklausomai nuo nagrinėjamos politikos srities.

Pirmininkavimas ES Tarybai

ES Taryba neturi vieno nuolatinio pirmininko (kaip, pavyzdžiui, Komisija arba Parlamentas). Darbui vadovauja pirmininkaujanti šalis, kuri eilės tvarka keičiasi kas 6 mėnesius.

Tuos 6 mėnesius pirmininkauja tos šalies vyriausybės ministrai. Jie padeda nustatyti Tarybos posėdžių darbotvarkę kiekvienoje politikos srityje ir palaiko dialogą su kitomis ES institucijomis.

Rumunijos pirmininkavimo Tarybai datos:

2019 m. sausio–birželio mėn.

Pirmininkavimas ES Tarybai

Šiuo metu ES Tarybai pirmininkaujanti valstybė narė

Europos Komisija

Rumunijos deleguota Europos Komisijos narė yra Adina-Ioana Vălean, atsakinga už transportą.

Komisija kiekvienoje ES šalyje turi savo atstovybę.

Komisijos atstovybė Rumunijoje

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitete yra 15 Rumunijos atstovų. Su šia patariamąja įstaiga, kuri atstovauja darbdaviams, darbuotojams ir kitoms interesų grupėms, konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų, siekiant susidaryti aiškesnį vaizdą apie galimus darbo ir socialinės padėties pokyčius valstybėse narėse.

Europos regionų komitetas

Europos regionų komitete, kurį sudaro ES regionų ir vietos valdžios atstovai, Rumunijai atstovauja 15 narių. Su šia patariamąja įstaiga konsultuojamasi dėl siūlomų teisės aktų siekiant užtikrinti, kad juose būtų atsižvelgta į kiekvieno ES regiono nuomonę.

Nuolatinė atstovybė Europos Sąjungoje

Rumunija taip pat palaiko ryšius su ES institucijomis per savo nuolatinę atstovybę Briuselyje. Kadangi ji atlieka Rumunijos ambasados Europos Sąjungoje vaidmenį, jos pagrindinė užduotis yra užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų kuo veiksmingiau ginami šalies interesai ir įgyvendinama jai svarbi politika.

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Rumunija moka ir kiek gauna?

Tai, kiek kiekviena ES šalis moka į ES biudžetą, apskaičiuojama sąžiningai, atsižvelgiant į išteklius. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.
ES biudžetu siekiama ne perskirstyti turtą, o sutelkti dėmesį į visų europiečių poreikius. 

Statistiniai duomenys apie ES biudžetą, pajamas ir išlaidas:

ES finansuojami projektai Rumunijoje

Rumunijos į ES biudžetą mokamomis lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.

Sužinokite daugiau, kaip ES finansavimas padeda Rumunijai.