Skip to main content

Pregled

Glavni grad: Ljubljana

Službeni jezik/jezici EU-a: slovenski

Država članica EU-a: od 1. svibnja 2004.

Valuta: euro Članica europodručja od 1. siječnja 2007.

Schengen: Članica schengenskog područja od 21. prosinca 2007.

Brojke: Zemljopisna površinastanovništvobruto domaći proizvod (BDP) per capita mjeren paritetima kupovne moći (KPM)

Politički sustav

Slovenija je parlamentarna demokratska republika s predsjednikom vlade – premijerom – i izravno izabranim šefom države – predsjednikom. Vlada ima izvršne i upravne ovlasti. Premijera i ministre bira parlament. Slovenija nema regija i podijeljena je u 212 općina.

Smještaj na na karti EU-a

Trgovina i gospodarstvo

Najvažniji sektori slovenskoga gospodarstva 2018. bili su industrija (27,2 %), veleprodaja i maloprodaja, promet, usluge smještaja i prehrane (20,7 %) te javna uprava, obrana, obrazovanje i djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (15,9 %).

U zemlje EU-a odlazi 76 % izvoza Slovenije (od čega 19 % u Njemačku, 12 % u Italiju i 7 % u Austriju). Kad je riječ o zemljama izvan EU-a, po 3 % odlazi u Srbiju i Bosnu i Hercegovinu.

Iz država članica EU-a dolazi 67 % slovenskog uvoza (od čega 16 % iz Njemačke, 13 % iz Italije i 9 % iz Austrije), a izvan EU-a 6 % dolazi iz Turske i 5 % iz Kine.

Slovenija u EU-u

Europski parlament

Slovenija ima 8 zastupnika u Europskom parlamentu. Saznajte tko su ti zastupnici.

Ured Europskog parlamenta u Sloveniji

Vijeće EU-a

U Vijeću EU-a redovito se sastaju ministri država članica radi donošenja zakonodavstva EU-a i usklađivanja politika. Na sastancima Vijeća redovito sudjeluju predstavnici iz slovačke vlade, ovisno o području politike koje se razmatra.

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Vijeće EU-a nema jednog stalnog predsjednika (poput, primjerice, Komisije ili Parlamenta). Umjesto toga, za rad Vijeća nadležna je država koja predsjeda Vijećem, a one se izmjenjuju svakih šest mjeseci.

Tijekom tih šest mjeseci ministri vlade te države predsjedaju sastancima Vijeća i sudjeluju u utvrđivanju dnevnog reda za pojedino područje politike te potiču dijalog s ostalim institucijama EU-a.

Datumi slovenskog predsjedanja:

siječanj – lipanj 2008.| srpanj – prosinac 2021

Predsjedništvo Vijeća EU-a

Trenutačno predsjedništvo Vijeća EU-a

Europska komisija

Janez Lenarčič povjerenik je Europske komisije kojeg je nominirala Slovenija, a nadležan je za upravljanje kriznim situacijama.

Komisija u svim državama članicama ima lokalni ured, odnosno „predstavništvo”.

Predstavništvo Komisije u Sloveniji

Europski gospodarski i socijalni odbor

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru. S tim savjetodavnim tijelom, koje predstavlja poslodavce, radnike i ostale interesne skupine, provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se dobila bolja predodžba o mogućim promjenama u području rada te promjenama socijalnog stanja u državama članicama.

Europski odbor regija

Slovenija ima 7 predstavnika u Europskom odboru regija, skupštini regionalnih i lokalnih predstavnika EU-a. S tim savjetodavnim tijelom provode se savjetovanja o predloženom zakonodavstvu kako bi se osiguralo da se pri njihovu donošenju uzmu u obzir perspektive svih regija EU-a.

Stalno predstavništvo pri EU-u

Slovenija komunicira s institucijama EU-a i preko svojeg stalnog predstavništva u Bruxellesu. Glavna zadaća slovenskog „veleposlanstva u EU-u” jest osigurati što učinkovitije zastupanje njezinih državnih interesa i politika u EU-u.

Proračun i financiranje

Koliko Slovenija plaća i prima?

Iznos koji svaka od zemalja EU-a uplaćuje u proračun EU-a izračunava se pravedno i u skladu sa sredstvima kojima svaka zemlja raspolaže. Što je gospodarstvo neke zemlje veće, to ona više uplaćuje, i obrnuto.

Svrha proračuna EU-a nije preraspodijeliti bogatstvo, nego odgovoriti na potrebe svih građana EU-a.

Podaci za Sloveniju za 2018.:

  • Ukupna potrošnja EU-a u Sloveniji: 0,927 milijardi EUR
    (2,04 % gospodarstva Slovenije)
  • Ukupni doprinos proračunu EU-a: 0,386 milijardi EUR
    (0,85 % gospodarstva Slovenije)

Saznajte više o proračunu, prihodima i rashodima EU-a:

Projekti koje u Sloveniji financira EU

Novcem koji Slovenija uplaćuje u proračun EU-a podupire se financiranje programa i projekata u svim državama članicama, primjerice, za gradnju cesta, subvencioniranje istraživača i zaštitu okoliša.

Doznajte više o prednostima financiranja EU-a za Sloveniju.