Pereiti prie pagrindinio turinio

Politinė sistema:

Slovėnija yra parlamentinė demokratinė respublika. Jos vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas, Valstybės vadovas – prezidentas – renkamas per tiesioginius rinkimus. Vyriausybė turi vykdomosios ir administracinės valdžios galias. Ministrą pirmininką ir ministrus renka Parlamentas. Slovėnijoje nėra regionų, bet ji padalyta į 212 savivaldybių.

 

Prekyba ir ekonomika:

Slovėnijos BVP vienam gyventojui – 31 900 EUR – yra mažesnis už ES vidurkį (35 500 EUR). Šalies BVP sudaro 0,3 proc. viso ES BVP. 

(Šaltinis: Eurostatas. BVP vienam gyventojui ir BVP duomenys)

(Šaltinis: Eurostatas. Eksporto ir importo duomenys)

Slovėnija Europos Sąjungoje

Biudžetas ir finansavimas

Kiek Slovėnija moka ir kiek gauna iš ES?  

ES biudžetas yra priemonė, kuria užtikrinama, kad Europa ir toliau būtų demokratiška, taiki, klestinti ir konkurencinga jėga. ES biudžetą naudoja savo prioritetams ir dideliems projektams, kurių dauguma atskirų ES šalių negalėtų finansuoti vienos, finansuoti.  

Narystės ES nauda gerokai viršija ES biudžeto įnašų dydį – tokių pavyzdžių yra daug. Visoms valstybėms narėms naudinga tai, kad jos yra bendrosios rinkos dalis, drauge sprendžia bendras migracijos, terorizmo ir klimato kaitos problemas ir užsitikrina konkrečią naudą, pavyzdžiui, geresnę transporto infrastruktūrą, modernizuotas ir skaitmenizuotas viešąsias paslaugas ir pažangiausią medicininį gydymą.   

Kiekvienos ES šalies mokamas įnašas į ES biudžetą apskaičiuojamas sąžiningai. Kuo didesnė šalies ekonomika, tuo didesnis jos įnašas, ir atvirkščiai.  

ES biudžetas nėra susijęs vien su mokėjimu ir lėšų rinkimu – juo siekiama bendrai prisidėti prie to, kad Europa ir pasaulis taptų geresne vieta mums visiems.    

ES biudžeto išlaidos ir pajamos pagal šalis ir metus  

 

ES finansuojami projektai Slovėnijoje 

ES biudžeto lėšomis padedama finansuoti programas ir projektus visose ES šalyse, pvz., tiesti kelius, subsidijuoti mokslininkus, saugoti aplinką.   

Sužinokite daugiau, kuo ES finansavimas naudingas Slovėnijai ir kokios ekonomikos gaivinimo lėšos skiriamos jūsų šaliai ar regionui