Preskoči na glavno vsebino

Politični sistem

Slovenija je parlamentarna demokratična republika. Vlado vodi predsednik vlade. Predsednik države je izvoljen na neposrednih volitvah. Vlada je nosilec izvršilne in upravne oblasti. Predsednika vlade in ministre izvoli parlament. Slovenija nima regij, razdeljena je na 212 občin.

 

Trgovina in gospodarstvo

Slovenski BDP na prebivalca v višini 31 900 evrov je pod povprečjem EU (35 500 evrov). Predstavlja 0,3 % skupnega BDP EU. 

(Vir: Eurostat – podatki o BDP na prebivalca in BDP)

(Vir: Eurostat – podatki o izvozu in uvozu)

Slovenija v EU

Proračun in financiranje

Koliko Slovenija prispeva in koliko sredstev prejme od EU  

Proračun EU je orodje, ki zagotavlja, da Evropa ostaja demokratična, mirna, uspešna in konkurenčna sila. EU ga uporablja za financiranje svojih prednostnih nalog in velikih projektov, ki jih večina posameznih držav EU ne bi mogla financirati sama.  

Koristi članstva v EU so bistveno večje od višine prispevkov v proračun EU, kar potrjujejo številni primeri. Vse države članice imajo koristi od enotnega trga in usklajenega pristopa k skupnim izzivom migracij, terorizma in podnebnih sprememb ter konkretneje od boljše prometne infrastrukture, posodobljenih in digitaliziranih javnih storitev ter najsodobnejše zdravstvene oskrbe.   

Finančni prispevki držav članic v proračun EU so določeni pravično. Močnejše je gospodarstvo države, več plača – in obratno.  

Pri proračunu EU ne gre za dajanje in sprejemanje, temveč za skupno prispevanje k temu, da bi Evropa in svet postala boljši prostor za vse nas.    

Odhodki in prihodki proračuna EU po državah in letih  

 

Projekti v Sloveniji, ki jih financira EU 

Finančna sredstva iz proračuna EU se porabijo za financiranje programov in projektov v vseh državah EU, na primer za gradnjo cest, raziskovalne dejavnosti in varstvo okolja.   

Več informacij o koristih, ki jih ima Slovenija od financiranja EU, in sredstvih za okrevanje v državi ali regiji