Skip to main content
Aġenzija deċentralizzata

L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)

ACER

ACER tgħin biex fis-suq uniku Ewropew, il-gass u l-elettriċità jaħdmu sew. Tassisti lill-awtoritajiet regolatorji nazzjonali fil-funzjoni regolatorja tagħhom fil-livell Ewropew u, fejn ikun hemm bżonn, tikkoordina ħidmiethom.

B’mod iktar speċifiku, ACER:

  • tikkomplementa u tikkoordina l-ħidma tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali
  • tgħin fit-tfassil tar-regoli tan-netwerk Ewropew
  • fejn ikun xieraq, tieħu deċiżjonijiet individwali li jorbtu fuq it-termini u l-kondizzjonijiet għall-aċċess u s-sigurtà funzjonali tal-infrastruttura bejn il-fruntieri
  • tagħti konsulenza lill-Istituzzjonijiet Ewropej dwar kwistjonijiet marbuta mal-elettriċità u l-gass naturali
  • tissorvelja s-swieq interni tal-elettriċità u l-gass naturali u toħroġ rapporti fuq is-sejbiet
  • tissorvelja s-swieq tal-enerġija bl-ingrossa biex tiskopri u twarrab l-abbuż tas-swieq, b'kollaborazzjni mill-qrib tal-awtoritajiet regolatorji nazzjonali (bdiet din il-funzjoni fl-2012 skont ir-Regolament tal-UE 1227/2011 dwar l-integrità u t-trasparenza tas-swieq tal-enerġija bl-ingrossa (REMIT).

Ara wkoll

Direttorju tal-UE "Min hu min"

Kuntatt

Isem
L-Aġenzija għall-Koperazzjoni tar-Regolaturi tal-Enerġija (ACER)
Sit web
https://www.acer.europa.eu/
Email
Numru tat-telefown
+386 8 205 34 00
Numru tal-faks
+386 8 205 34 13
Indirizz postali
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia