Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)

Agency for Support for BEREC - Logo

Pregled

 • Uloga: pružanje stručne i administrativne podrške Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
 • Direktor: László Ignéczi
 • Godina osnivanja: 2010.
 • Broj zaposlenika: 27
 • Lokacija: Riga (Latvija)
 • Internetska stranica:BEREC

Ured BEREC-a agencija je EU-a koja pruža stručnu i administrativnu podršku BEREC-u, Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije.

Djelokrug

BEREC nastoji osigurati da se odgovarajuće zakonodavstvo EU-a dosljedno primjenjuje kako bi EU imao funkcionalno jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija.  

Na zahtjev i na vlastitu inicijativu daje savjete europskim institucijama. BEREC se sastoji od tzv. Odbora regulatora. To tijelo čine čelnici (ili imenovani visokopozicionirani zastupnici) nacionalnog regulatora svake države članice EU-a.

Korisnici

BEREC-ova su ciljna publika:

 • europske, regionalne i nacionalne institucije u području elektroničkih komunikacija,
 • poduzeća i industrijska udruženja u tom sektoru,
 • potrošači i udruge potrošača,
 • pružatelji usluga savjetovanja, istraživači, trustovi mozgova te
 • akademska zajednica.

 

Vidi također

Bilten

Priopćenja za medije

Slobodna radna mjesta

Program rada & izvješće o aktivnostima

Registar dokumenata

Kontakt

Ime
Agencija za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
Internetska stranica
http://berec.europa.eu/
E-adresa
Broj telefona
+371 6000 7600
+371 6000 7602
Broj mobilnog telefona
+371 66 117 560
Poštanska adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvija
Društvene mreže