Skip to main content
European Central Bank - Logo

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Jimmaniġġja l-euro, iżomm il-prezzijiet stabbli u jmexxi l-politika ekonomika u monetarja tal-UE
 • President: Christine Lagarde
 • Membri: Il-President u l-Viċi-President tal-BĊE u l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi kollha tal-UE.
 • Stabbilit fi: 1998
 • Post: Frankfurt (il-Ġermanja)
 • Sit web: Il-Bank Ċentrali Ewropew 

Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE) jimmaniġġja l-euro u jfassal u jimplimenta l-politika ekonomika u monetarja tal-UE . L-għan ewlieni tiegħu hu li jżomm il-prezzijiet stabbli, biex b'hekk jappoġġja t-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien tal-impjiegi.

X’jagħmel il-BĊE?

 • Jistabbilixxi r-rati tal-imgħax  li bihom il-banek kummerċjali jistgħu jissellfu fiż-żona tal-euro, biex jiġu kkontrollati l-massa monetarja u l-inflazzjoni
 • Jimmaniġġja r-riżervi tal-munita barranija taż-żona tal-euro u x-xiri jew il-bejgħ tal-muniti biex jibbilanċja r-rati tal-kambju
 • Jiżgura li s-swieq u l-istituzzjonijiet finanzjarji jkunu ssorveljati sew mill-awtoritajiet nazzjonali, u li s-sistemi ta' pagament jaħdmu tajjeb
 • Jiżgura s-sikurezza u s-solidità tas-sistema bankarja Ewropea
 • Jawtorizza l-produzzjoni tal-karti tal-euro mill-pajjiżi taż-żona tal-euro
 • Jissorvelja t-tendenzi fil-prezzijiet u jevalwa r-riskji għall-istabbiltà tal-prezzijiet

Lista sħiħa tal-kompiti tal-BĊE

Kompożizzjoni

Il-President tal-BĊE jirrappreżenta lill-Bank f'laqgħat internazzjonali u ta' livell għoli tal-UE. Il-BĊE għandu dawn it-3 korpi li jieħdu d-deċiżjonijiet:

 • Il-Kunsill Governattiv – il-korp ewlieni għat-teħid tad-deċiżjonijiet.
  Jikkonsisti fil-Bord Eżekuttiv (ara hawn taħt) u l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali fiż-żona tal-euro.
 • Il-Bord Eżekuttiv – jittratta mat-tmexxija ta' kuljum tal-BĊE.
  Jikkonsisti fil-President u l-Viċi President tal-BĊE u 4 membri oħra maħtura għal termini ta' 8 snin mill-mexxejja tal-pajjiżi taż-żona tal-euro.
 • Ir-rwol tal-Kunsill Ġenerali hu aktar wieħed konsultattiv u ta' kooperazzjoni.
  Jikkonsisti fil-President u l-Viċi President tal-BĊE u l-gvernaturi tal-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi kollha tal-UE.

Kif jaħdem il-BĊE?

Il-BĊE jaħdem mal-banek ċentrali nazzjonali tal-pajjiżi kollha tal-UE. Flimkien dawn jiffurmaw is-Sistema Ewropea ta' Banek Ċentrali.

Din tmexxi l-kooperazzjoni bejn il-banek ċentrali fiż-żona tal-euro. Din hi magħrufa bħala s-Sistema tal-Euro.

Il-ħidma tal-korpi governattivi

 • Il-Kunsill Governattiv – jivvaluta l-iżviluppi ekonomiċi u monetarji, jiddefinixxi l-politika monetarja taż-żona tal-euro u jiffissa r-rati tal-imgħax li bihom il-banek kummerċjali jistgħu jissellfu l-flus mill-BĊE.
 • Il-Bord Eżekuttiv – jimplimenta l-politika monetarja, jimmaniġġja l-operazzjonijiet ta' kuljum, jipprepara l-laqgħat tal-Kunsill Governattiv u jeżerċita setgħat delegati lilu mill-Kunsill Governattiv.
 • Il-Kunsill Ġenerali – jikkontribwixxi għall-ħidma konsultattiva u ta' koordinazzjoni u jgħin lill-pajjiżi l-ġodda jħejju ruħhom biex jingħaqdu maż-żona tal-euro.

Il-BĊE u int

Tista' tikkuntattja lill-BĊE bl-email għal informazzjoni teknika jew promozzjonali.

Ara wkoll

Min hu min

L-euro

Is-sorveljanza bankarja

Materjali edukattivi

Pubblikazzjonijiet

Impjiegi

Kuntatt

Isem
Il-Bank Ċentrali Ewropew (BĊE)
Sit web
Numru tat-telefown
+49 69 13 44 0
Numru tal-faks
+49 69 13 44 60 00
Indirizz postali
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
Media soċjali