Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za željeznice (ERA)

Logo of European Union Agency for Railways (ERA)

Iz sjedišta u Francuskoj ERA pridonosi integraciji europskih željezničkih sustava povećavanjem sigurnosti vlakova i omogućivanjem prijelaza nacionalnih granica bez zaustavljanja.

Od 2006. ERA:

Agencija ima sjedište u Valenciennesu i međunarodni konferencijski centar u Lilleu.

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za željeznice (ERA)
Internetska stranica
https://www.era.europa.eu/
Broj telefona
+33 3 27 09 65 00
Broj telefaksa
+33 3 27 33 40 65
Poštanska adresa
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, Francuska