Skip to main content
Gedecentraliseerd agentschap

Europese Stichting voor opleiding (ETF)

Logo of European Training Foundation

In het kort

  • Rol: De ETF ondersteunt de menselijke ontwikkeling in de buurlanden
  • Directeur: Cesare Onestini
  • Opgericht in: 1994
  • Aantal personeelsleden: 130
  • Locatie: Turijn (Italië)
  • Website: ETF

In het kader van de externe betrekkingen van de EU helpt de Europese Stichting voor opleiding (European Training Foundation - ETF) buurlanden om optimaal gebruik te maken van de capaciteiten en vaardigheden van mensen door hun beroepsonderwijs en -opleiding en hun arbeidsmarkt te hervormen.

Taken

De ETF ondersteunt de menselijke ontwikkeling in 29 partnerlanden (in Zuidoost-Europa en Turkije, Oost-Europa, de landen in het zuidelijke en oostelijke Middellandse Zeegebied en Centraal-Azië). Zij helpt bij het ontwerp, de uitvoering en de evaluatie van beleid en programma’s met het oog op:

  • sociale mobiliteit en inclusie
  • hervorming van onderwijs- en opleidingsstelsels
  • een betere afstemming van de capaciteit van deze systemen op de behoeften van de arbeidsmarkt

Dit betekent dat de stichting de inspanningen van de partnerlanden ondersteunt voor een doeltreffend, empirisch onderbouwd beleid dat actief burgerschap en welzijn bevordert, en beroepsonderwijs en -opleidingen moderniseert en beter afstemt op de behoeften van de arbeidsmarkt, zowel nationaal als internationaal.

Zij zorgt ook voor verlening van EU-bijstand aan de partnerlanden via deskundige inbreng in de formulering, uitvoering, controle en evaluatie van EU-maatregelen en bevordering van een dialoog over het beleid.

De activiteiten van de stichting worden beschreven in het programmeringsdocument .

Wie is erbij gebaat?

Geschoolde en ervaren werknemers, die makkelijker een baan vinden in hun land van herkomst, waardoor zij minder kwetsbaar zijn voor sociale uitsluiting, armoede en irreguliere migratie.

De partnerlanden, die meer welvarende en stabiel worden door het creëren van meer kansen voor handel en investeringen.

De EU-landen, die gekwalificeerde werknemers kunnen aanwerven, die op beter gereguleerde wijze naar Europa komen om lacunes in vaardigheden ten gevolge van demografische veranderingen op te vullen.

Zie ook

Catalogus van publicaties

Live&Learn, het ETF-tijdschrift

Evenementen

Vacatures

Contact

Naam
Europese Stichting voor opleiding (ETF)
Website
https://www.etf.europa.eu/nl/translated-content/documents/
Telefoonnummer
+39 011 630 22 22
Fax
+39 011 630 22 00
Postadres
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italië
Sociale media