Skip to main content
Agencija za skupno zunanjo in varnostno politiko

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS)

European Union Institute for Security Studies

Pregled

  • Naloge analiza zunanjepolitičnih, varnostnih in obrambnih vprašanj.
  • Direktor: Gustav Lindstrom
  • Leto ustanovitve: 2002
  • Osebje: 24
  • Sedež: sedež Inštituta je v Parizu (Francija), v Bruslju (Belgija) pa deluje urad za zvezo.
  • Spletišče: EUISS

Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS) je agencija EU, ki proučuje zunanjepolitična, varnostna in obrambna vprašanja.

Naloge

Inštitut:

  • spodbuja razvoj skupne varnostne kulture v EU,
  • prispeva k razvoju in načrtovanju skupne zunanje in varnostne politike  (SZVP),
  • podpira zasnovo in načrtovanje zunanje politike EU
  • ter sodeluje pri razpravah o varnostni strategiji v Evropi in zunaj nje.

Njegova glavna naloga je izdelava analiz in prirejanje forumov za razpravo, s čimer zagotavlja pomoč pri oblikovanju politike EU. Pri izvajanju svojih nalog je Inštitut tudi posrednik med evropskimi strokovnjaki in oblikovalci politike na vseh ravneh.

Koristi

K nalogam inštituta EUISS sodi redna izdaja publikacij o temah in regijah, ki so v središču pozornosti EU.

Dogodki, ki jih prireja Inštitut, prispevajo h krepitvi analitičnih zmogljivosti EU in pomagajo oblikovati skupne pristope. Dogodki so priložnost za srečanja med uradniki, nacionalnimi strokovnjaki, akademiki, nosilci odločanja ter predstavniki medijev in civilne družbe iz držav članic EU in drugih držav.

Glej tudi

Publikacije

Dejavnosti

Kontakt

Ime
Inštitut Evropske unije za varnostne študije (EUISS)
Spletna stran
http://www.iss.europa.eu
E-pošta
Telefonska številka
+33 1 56 89 19 30
Številko telefaksa
+33 1 56 89 19 31
Poštni naslov
100 avenue de Suffren, 75015 Paris, Francija
Družbeni mediji