Skip to main content
European Ombudsman

Prezentare generală

 • Rol: investighează plângerile formulate împotriva instituțiilor, organismelor, birourilor și agențiilor UE.
 • Ombudsman: Emily O'Reilly
 • Înființare: 1995
 • Sediu: Strasbourg (Franța)
 • Site: Ombudsmanul European

Ombudsmanul European investighează plângerile cu privire la cazuri de administrare defectuoasă de către instituțiile și organismele UE. Plângerile pot fi înaintate de cetățeni ai statelor membre sau de rezidenți pe teritoriul Uniunii ori de asociații și întreprinderi cu sediul în UE.

Ce face Ombudsmanul?

Ombudsmanul investighează diferite tipuri de administrare defectuoasă, de exemplu:

 • comportament abuziv
 • discriminare
 • abuz de putere
 • lipsa de informații sau refuzul de a furniza informații
 • întârzieri nejustificate
 • proceduri incorecte.

Cum este ales Ombudsmanul?

Ombudsmanul este numit de Parlamentul European pentru un mandat de 5 ani care poate fi reînnoit. Aceasta este una dintre primele sarcini care le revin deputaților proaspăt aleși.

Cum funcționează Ombudsmanul?

Biroul Ombudsmanului începe investigații după primirea unei plângeri sau din proprie inițiativă. Ca organism imparțial, nu primește instrucțiuni din partea vreunui guvern sau a vreunei alte organizații. În fiecare an, îi prezintă Parlamentului European un raport de activitate.

Uneori, este posibil ca Ombudsmanul să vă soluționeze problema informând, pur și simplu, instituția vizată. Dacă este nevoie de mai mult, se fac toate eforturile necesare pentru găsirea unei soluții amiabile. În caz de eșec, Ombudsmanul poate adresa recomandări instituției în cauză. Dacă acestea nu sunt acceptate, Ombudsmanul poate redacta un raport special pe care îl înaintează Parlamentului, iar acesta ia măsurile care se impun.

Ombudsmanul și cetățenii

Dacă sunteți nemulțumit de activitatea desfășurată de o instituție, un organism, un birou sau o agenție a UE, trebuie, mai întâi, să-i dați posibilitatea de a remedia situația. Dacă această abordare nu dă rezultate, puteți trimite o plângere Ombudsmanului European.

Este necesar să faceți acest lucru în termen de doi ani de la data la care ați constatat situația de administrare defectuoasă. Precizați în plângerea dumneavoastră cine sunteți, care este instituția sau organismul vizat și de ce ați decis să faceți acest demers. Puteți solicita ca plângerea să rămână anonimă.

Dacă nu se poate ocupa de cazul dumneavoastră, Ombudsmanul vă va indica alte organisme care ar putea să vă ajute.

Alte linkuri

Ombudsmanul vă poate ajuta?

Înaintarea unei plângeri

Publicații

Mediatori naționali

Posturi vacante

Anuar

Contact

Nume
Ombudsmanul European
Site
https://www.ombudsman.europa.eu/ro/home/
Număr de telefon
+33 3 88 17 23 13
Număr de fax
+33 3 88 17 90 62
Adresă poștală
1 avenue du Président Robert Schuman, 67001 Strasbourg CS 30403, Franţa
Rețele sociale