Skip to main content
EU:n toimielinten keskinäinen palveluEuSA

Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus

Logo of European School of Administration

Perustiedot

 • Tehtävä: Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskuksen tehtävänä on tarjota EU-elinten henkilöstölle laadukkaita oppimismahdollisuuksia.
 • Vt. johtaja: Christiane Keutgens
 • Perustettu: 2005
 • Henkilökunnan määrä: 20
 • Toimipaikka: Bryssel ja Luxemburg
 • VerkkosivustoEuroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus 

Toiminta

Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus tarjoaa EU-henkilöstölle sen tarvitsemaa koulutusta. Kurssitarjontaan sisältyy:

 • hallinnon ja johtamisen ohjelmat
 • uuden henkilöstön koulutus
 • pätevöittämiskoulutus: EU-toimielimissä työskenteleville assistenteille suunnattu hallintovirkamiehen koulutusohjelma, johon toimielimet valitsevat soveltuvaksi katsomansa osallistujat
 • työssä tarvittavien perustaitojen opetus, hyvinvointia ja jaksamista käsittelevät työpajat
 • julkishallinnon Erasmus-ohjelma: lyhyet opintovierailut nuorille EU-maiden virkamiehille, joiden työtehtäviin liittyy EU-kysymyksiä
 • DISPA: eurooppalaisten virkamieskoulujen ja julkisen hallinnon Eurooppa-instituutin (EIPA) verkosto. EU:n toimielimiä edustavat verkostossa Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus ja Euroopan komission henkilöstöhallinnon pääosaston yksikkö "Oppiminen ja kehittyminen". Verkoston tarkoituksena on edistää yhteistyötä ja hyvien käytäntöjen vaihtoa virkamieskoulutuksen alalla.

Hyötyjät 

Koulutus edistää EU:n toimielinten ja virastojen työntekijöiden ammatillista kasvua ja uusien taitojen oppimista ja siten heidän kokonaisvaltaista kehitystään. 

Lisätietoa

Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus
Verkkosivusto
https://europa.eu/eas/index_en.htm
Sähköposti
Puhelinnumero
+ 32 (0)2 29 68 323
Postiosoite
Euroopan unionin henkilöstökoulutuskeskus, Rue Philippe le Bon, 3, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgia
Toimisto
Fischer building, 135 Rue Adolphe Fischer, L-1521, Luxembourg
Sosiaalinen media