Skip to main content
Hajautettu virasto

Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)

European Union Agency for Asylum - Logo

Perustiedot

 • Tehtävä: tukea EU-maiden kansallisia viranomaisia Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän täytäntöönpanossa antamalla operatiivista ja teknistä apua
 • Pääjohtaja: Nina Gregori
 • Perustettu: 2022
 • Henkilöstön määrä: 500+
 • Toimipaikka:  Valletta, Malta
 • Verkkosivusto: EUAA


Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA) on EU:n erillisvirasto, joka tarjoaa operatiivista ja teknistä tukea sekä koulutusta EU-maiden kansallisille viranomaisille. Virasto auttaa kansallisia viranomaisia EU:n turvapaikkalainsäädännön täytäntöönpanossa sekä turvapaikkamenettelyjen ja vastaanotto-olosuhteiden yhdenmukaistamisessa.

Tehtävät

Euroopan unionin turvapaikkavirasto tarjoaa monenlaista operatiivista ja teknistä tukea EU-maille. Varmistaakseen, että turvapaikka- ja vastaanottomenettelyt ovat yhdenmukaiset kaikkialla EU:ssa Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän (CEAS) tiukkojen vaatimusten mukaisesti, virasto voi

 • lähettää nopeasti operatiivista apua EU-maille, joihin kohdistuu muuttopaineita 
 • hyödyntää pysyvää turvapaikka-asioiden asiantuntijoiden reserviä, joka koostuu 500 kansallisesta virkamiehestä, jotka ovat viraston käytettävissä ja jotka voidaan lähettää nopeasti minne tahansa EU:ssa
 • kehittää kansallisille viranomaisille kattavan turvapaikka-alan koulutusohjelman saavuttaakseen tavoitteensa tulla EU:n akkreditointielimeksi kansainvälisen suojelun alalla
 • suojella turvapaikanhakijoiden perusoikeuksia seuraavilla tavoilla:
  • nimittämällä perusoikeusvastaavan
  • perustamalla valitusmekanismin
  • vahvistamalla kansalaisjärjestöjen asemaa
 • parantaa koordinointia lähtö- ja kauttakulkumaiden kanssa seuraavilla tavoilla:
  • nimittämällä yhteyshenkilöt EU:n ulkopuolisiin maihin
  • työskentelemällä EU:n ulkopuolisten maiden viranomaisten kanssa kansainvälisen oikeuden mukaisten turvapaikka- ja vastaanottovalmiuksien kehittämiseksi.


Virasto aloittaa 31.12.2023 EU-maiden turvapaikka- ja vastaanottokäytäntöjä koskevan EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon seurannan. Puutteiden korjaamista koskevien suositusten laatiminen alkaa päivänä, jona Dublin-asetus korvataan tai sitä päivitetään muulla tavoin.


Hyötyjät

Euroopan unionin turvapaikkaviraston toiminnasta hyötyvät eniten EU-maiden kansallisten viranomaisten kanssa työskentelevät virkamiehet ja toimijat, jotka vastaava seuraavista tehtävistä:

 • turvapaikkahakemusten ja kansainvälistä suojelua koskevien hakemusten arviointi ja hallinnointi
 • asianmukaisten vastaanotto-olosuhteiden varmistaminen.

Lisäksi turvapaikkavirasto kerää ja tarjoaa puolueetonta tietoa turvapaikka-asioiden ja muuttoliikenteen tilasta EU:ssa sekä asiantuntijoille että suurelle yleisölle.
 

Ks. myös

Tuoreimmat uutiset

Lehdistötiedotteet

Työpaikat

EU:n turvapaikkavirastoa koskeva asetus

Yhteydenotot

Nimi
Euroopan unionin turvapaikkavirasto (EUAA)
Verkkosivusto
https://www.euaa.europa.eu/
Sähköposti
Puhelinnumero
+356 22487500
Postiosoite
Winemakers Wharf, Malta MRS 1917, Malta
Sosiaalinen media