Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)

Logo of European Police Office (Europol)

Pregled

  • Uloga: Europol pomaže nacionalnim tijelima za provedbu zakona u borbi protiv teških međunarodnih zločina i terorizma.
  • Direktor: Catherine De Bolle
  • Godina osnivanja: 1999.
  • Broj zaposlenika: 900+ 
  • Lokacija: Haag (Nizozemska)
  • Internetska stranica:Europol

Europski policijski ured (Europol) agencija je EU-a za provedbu zakona čija je zadaća pomagati tijelima za provedbu zakona u državama članicama EU-a i tako doprinijeti sigurnosti Europe.

Djelokrug

Zahvaljujući središnjem položaju u europskoj sigurnosnoj strukturi, Europol nudi jedinstven raspon usluga:

  • potporu operacijama na terenu koje se odnose na provedbu zakona,
  • središnju točku za informacije o kriminalnim aktivnostima te
  • centar za stručno znanje o provedbi zakona.

Europol zapošljava oko 100 kriminalista, koji su među najobučenijima u Europi. To čini Europol jednim od mjesta s najvećom koncentracijom analitičkih kapaciteta u EU-u. Kriminalisti se u svom svakodnevnom radu služe najnovijim alatima za potporu istragama nacionalnih agencija.

Kako bi nacionalnim partnerima omogućio bolji uvid u probleme s kojima se suočavaju i koji su povezani s kriminalom, Europol izrađuje redovite dugoročne analize kriminala i terorizma.

Korisnici

  • agencije za provedbu zakona, koje 24 sata dnevno dobivaju operativnu potporu,
  • vladini odjeli i privatna poduzeća koji surađuju s Europolom te
  • države članice EU-a, koje dobivaju potporu u svojim istragama, operativnim aktivnostima i projektima za suzbijanje zločinačkih prijetnji

Vidi također

Publikacije

Priopćenja za tisak

Slobodna radna mjesta

Kontakt

Ime
Agencija Europske unije za suradnju tijela za izvršavanje zakonodavstva (Europol)
Internetska stranica
Broj telefona
+31 70 302 50 00
Broj telefaksa
+31 70 345 58 96
Poštanska adresa
Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Den Haag, Nizozemska
Društvene mreže