Skip to main content
Decentraliserad byrå

Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)

Logo of European Border and Coast Guard Agency (Frontex)

Översikt

 • Uppgift: Frontex hjälper EU-länderna och Schengenassocierade länder att skydda sina yttre gränser och bidrar till enhetliga gränskontroller inom EU. Byrån underlättar samarbetet mellan EU-ländernas gränsmyndigheter och erbjuder tekniskt stöd och sakkunskap.
 • Direktör: Fabrice Leggeri
 • Inrättad: 2004
 • Antal anställda: 315
 • Budget: 250 miljoner euro
 • Plats: Warszawa (Polen)
 • Webbplats: Frontex

Verksamhet

De senaste åren har antalet migranter och flyktingar som vill resa in i EU ökat enormt. Länderna vid EU:s yttre gräns ansvarar själva för gränskontrollerna, men Frontex kan hjälpa de EU-länder som tar emot många migranter och flyktingar.

Byrån kan bistå med utrustning (t.ex. flygplan och båtar) och specialutbildad gränspersonal.

Frontex samordnar insatser både till sjöss (t.ex. i Grekland, Italien och Spanien) och vid de yttre landgränserna, bl.a. i Bulgarien, Rumänien, Polen och Slovakien. Man har också personal på många internationella flygplatser i Europa.

Frontex uppgifter fastställs i den rättsliga grunden:

 • Riskanalys – all verksamhet bygger på en riskanalys. Frontex bedömer säkerhetsrisker vid EU:s gränser. Man kartlägger olaglig invandring och brottslighet vid de yttre gränserna, bland annat människohandel. Frontex förmedlar informationen till EU-länderna och kommissionen och använder den för att planera sin verksamhet.
 • Gemensamma insatser – Frontex samordnar utplaceringen av särskilt utbildad personal och teknisk utrustning (flygplan, fartyg och gränsbevakningsutrustning) vid de yttre gränsområden som behöver hjälp.
 • Snabba insatser – om ett EU-land utsätts för ett extremt tryck vid en yttre gräns, t.ex. vid en stor tillströmning av personer från länder utanför EU, samordnar Frontex utplaceringen av europeiska gränskontrollenheter.
 • Forskning – gränskontrollexperter samarbetar med forskningen och industrin så att ny teknik tillgodoser gränskontrollmyndigheternas behov.
 • Utbildning – Frontex tar fram gemensamma standarder så att gränsbevakningspersonal i EU och Schengenassocierade länder får en enhetlig utbildning. Det ska se till att de som passerar en yttre EU-gräns kontrolleras på samma sätt, oavsett land. Det hjälper också gränsbevakningspersonal från olika länder att samarbeta effektivt i gemensamma insatser som samordnas av Frontex.
 • Gemensamma återsändningar – Frontex tar fram bästa praxis för att återsända migranter och samordnar gemensamma insatser (men länderna bestämmer själva vilka som ska skickas tillbaka).
 • Informationsutbyte – Frontex utvecklar och driver informationssystem som hjälper gränsmyndigheter att snabbt utbyta information.

Målgrupper

Varje år passerar cirka 700 miljoner människor EU:s yttre gränser.

En av de största utmaningarna är att upptäcka olaglig verksamhet utan att skapa problem för vanliga resenärer.

Eftersom det inte finns några permanenta gränskontroller mellan Schengenländerna är kontrollerna vid de yttre gränserna ännu viktigare. Schengenländerna är beroende av att de andra EU-länderna sköter sina gränskontroller som de ska.

I Schengenområdet kan en bil som stulits i Italien köra fritt ända till den polsk-ukrainska gränsen. En person som reser in i Finland med ett falskt pass kan ta sig ända till Portugal utan att stoppas. Ett offer för människohandel som hamnat i Frankrike kan transporteras hela vägen till Sverige.

Kontrollen av EU:s yttre gränser är därför mycket viktig för alla EU-länder. Frontex har blivit en central kontaktpunkt och fastställer normer för all gränsbevakning i EU. Byrån ser till att viktig information (t.ex. om förfalskade handlingar, stulna bilar eller människohandlare) omedelbart sprids till alla gränsmyndigheter.

Kampen mot internationell brottslighet handlar inte bara om att utbyta information utan också om att hitta långsiktiga lösningar. Frontex bidrar genom att ta fram utbildningsprogram för gränsbevakningspersonal i hela Europa.

Med Frontex hjälp kan personalen nu samarbeta närmare. De kan utbyta erfarenheter och har tillgång till information, inte bara om vad som händer vid deras egna gränser utan vid EU:s alla yttre gränser. De kan också lära sig mer om de senaste metoderna och teknikerna som kan förbättra deras arbete. Och de kan hjälpa varandra om någon gräns utsätts för ovanligt starkt tryck.

Kontakt

Namn
Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån (Frontex)
Webbplats
https://frontex.europa.eu/sv/
Telefon
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Postadress
Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, Polen
Sociala medier