Skip to main content

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi

Iffiltra skont

Profili tal-istituzzjonijiet u l-korpi (7)

RSS
Qed jintwerew ir-riżultati 1 sa 7
Tip ta’ organizzazzjoni tal-UE
  • Istituzzjoni tal-UE

BĊE

Il-Bank Ċentrali Ewropew jimmaniġġja l-euro u jimplimenta l-politika ekonomika u monetarja tal-UE.

Sit web
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
Numru tat-telefown
+49 69 13 44 0
Indirizz
Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt-am-Main, Germany
  • Istituzzjoni tal-UE

Il-Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni Ewropea tipproponi l-liġijiet, tiżgura li l-liġijiet tal-UE jiġu applikati kif suppost, u timmaniġġja l-programmi ta’ nfiq tal-UE.

Sit web
https://ec.europa.eu/info/index_en
Numru tat-telefown
+32 2 299 11 11
Indirizz
Rue de la Loi / Wetstraat 200, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Istituzzjoni tal-UE

Il-Parlament Ewropew

Il-Parlament Ewropew hu magħmul minn membri eletti direttament minn kull pajjiż tal-UE, li jiddibattu u jemendaw il-liġijiet.

Sit web
http://www.europarl.europa.eu/portal/en
Numru tat-telefown
+32 2 284 21 11
Indirizz
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Istituzzjoni tal-UE

Kunsill Ewropew

Il-Kunsill Ewropew jirrappreżenta lill-kapijiet ta’ stat u ta’ gvern tal-UE. Hu responsabbli għad-direzzjoni politika ġenerali tal-UE.

Sit web
https://www.consilium.europa.eu/en/
Numru tat-telefown
+32 2 281 61 11
Indirizz
Rue de la Loi/Wetstraat 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Istituzzjoni tal-UE

Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea hu magħmul mill-ministri tal-gvern tal-UE li jiltaqgħu biex jiddiskutu, jemendaw u jadottaw il-liġijiet.

Sit web
http://www.consilium.europa.eu/en/
Numru tat-telefown
+32 2 281 61 11
Indirizz
Rue de la Loi / Wetstraat, 175, 1048 Bruxelles/Brussel, Belgium
  • Istituzzjoni tal-UE

QEA

Il-Qorti Ewropea tal-Awdituri tiżgura li l-fondi tal-UE jiġu kontabilizzati b’mod korrett, u li l-fondi kollha jinġabru u jintefqu f’konformità mar-regoli finanzjarji tal-UE.

Sit web
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Numru tat-telefown
+352 4398 1
Indirizz
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg