Skip to main content

Institucije in organi – profil

Filtriraj po

Institucije in organi – profil (76)

RSS
Prikazani rezultati 20 do 40
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za varnost hrane zagotavlja neodvisne znanstvene podatke in nasvete o možnih tveganjih v živilski verigi.

Spletna stran
https://www.efsa.europa.eu/
Telefonska številka
+39 0521 036 111
Naslov
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
Organ EU

Evropska investicijska banka se je preoblikovala v podnebno banko EU. Zagotavlja finančna sredstva in strokovno svetovanje za projekte, ki obravnavajo podnebne spremembe, spodbujajo evropsko povezovanje in razvoj EU ter podpirajo politike EU v več kot 160 državah.

Spletna stran
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonska številka
+352 43 79 1
Naslov
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
Decentralizirana agencija

Evropski inštitut za enakost spolov podpira prizadevanja za enakost spolov v EU.

Spletna stran
http://eige.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+370 5 215 7400
Naslov
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
Decentralizirana agencija

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine svetuje institucijam EU, kako vzdrževati učinkovit in stabilen finančni sistem.

Spletna stran
https://eiopa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+49 (0) 69 95 11 19 20
Naslov
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
Druga agencija

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo si prizadeva za povečanje inovativnosti s sodelovanjem med industrijo in izobraževalnimi organizacijami.

Spletna stran
http://eit.europa.eu/
Telefonska številka
+36 14 819 300
Naslov
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
Decentralizirana agencija

Evropski organ za delo zagotavlja, da se pravila o čezmejnem delu in socialni varnosti v EU pravilno uporabljajo.

Decentralizirana agencija

Evropska agencija za zdravila varuje in spodbuja zdravje ljudi in živali tako, da ocenjuje in spremlja zdravila v EU.

Spletna stran
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonska številka
+31 88 781 6000
Naslov
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
Decentralizirana agencija

EMCDDA zagotavlja EU neodvisne informacije o drogah in zasvojenosti z drogami, da zakonodajalci lahko pripravijo učinkovite politike o drogah.

Spletna stran
http://www.emcdda.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+351 21 121 02 00
Naslov
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za pomorsko varnost zagotavlja splošno in strokovno znanje za izboljšanje pomorske varnosti in zaščite ter zmanjševanje onesnaženosti.

Spletna stran
http://www.emsa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+351 21 1209 200
Naslov
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
Organ EU

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotavlja, da institucije in organi EU pri obdelavi podatkov varujejo osebne informacije.

Spletna stran
https://edps.europa.eu/_en
Telefonska številka
+32 2 283 19 00
Naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Pravna oseba Evropske unije

Evropski odbor za varstvo podatkov pripravlja smernice in priporočila o tem, kako uporabljati pravila o varstvu podatkov v EU.

Spletna stran
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-pošta
Naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
Medinstitucionalna služba EU

EPSO izvaja visokokakovostne izbirne postopke za zaposlovanje osebja v institucijah, organih in agencijah EU.

Spletna stran
https://epso.europa.eu/en
Telefonska številka
+ 32 (0) 2 299 11 11
Naslov
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
Decentralizirana agencija

Agencija Evropske unije za železnice si prizadeva izboljšati železniški sistem EU z razvijanjem skupnih tehničnih in varnostnih standardov po vsej EU.

Spletna stran
http://www.era.europa.eu/
Telefonska številka
+33 3 27 09 65 00
Naslov
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
Izvajalska agencija

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) upravlja programe EU za raziskave.

Telefonska številka
+32 2 299 11 11
Naslov
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
Institucija EU

Evropsko računsko sodišče zagotavlja, da so sredstva EU pravilno obračunana ter da so vsa sredstva zbrana in porabljena v skladu s finančnimi pravili EU.

Spletna stran
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonska številka
+352 4398 1
Naslov
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
Decentralizirana agencija

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je neodvisen organ EU, ki varuje stabilnost finančnega sistema EU.

Spletna stran
https://www.esma.europa.eu/
Telefonska številka
+33 1 58 36 43 21
Naslov
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
Organ EU

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba EU ter izvaja tujo in varnostno politiko EU.

Spletna stran
https://www.eeas.europa.eu
Telefonska številka
+32 2 584 11 11
Decentralizirana agencija

Evropska fundacija za usposabljanje podpira partnerske države EU pri reformiranju njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Spletna stran
https://www.etf.europa.eu/en
Telefonska številka
+39 011 630 22 22
Naslov
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
Decentralizirana agencija

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu prispeva k varnejšim, bolj zdravim in produktivnejšim delovnim mestom.

Spletna stran
https://osha.europa.eu/en
E-pošta
Telefonska številka
+34 944-358-400
Naslov
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain