Skip to main content

Institucije in organi – profil

Filtriraj po

Institucije in organi – profil (76)

RSS
Prikazani rezultati 20 do 40
 • Decentralizirana agencija

EFSA

Evropska agencija za varnost hrane zagotavlja neodvisne znanstvene podatke in nasvete o možnih tveganjih v živilski verigi.

Spletna stran
https://www.efsa.europa.eu/
Telefonska številka
+39 0521 036 111
Naslov
Via Carlo Magno 1A, 43126 Parma PR, Italy
 • Organ EU

EIB

Evropska investicijska banka se je preoblikovala v podnebno banko EU. Zagotavlja finančna sredstva in strokovno svetovanje za projekte, ki obravnavajo podnebne spremembe, spodbujajo evropsko povezovanje in razvoj EU ter podpirajo politike EU v več kot 160 državah.

Spletna stran
https://www.eib.org/en/index.htm
Telefonska številka
+352 43 79 1
Naslov
98-100 boulevard Konrad Adenauer, 2950 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizirana agencija

EIGE

Evropski inštitut za enakost spolov podpira prizadevanja za enakost spolov v EU.

Spletna stran
http://eige.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+370 5 215 7400
Naslov
Gedimino pr. 16, 01103 Vilnius Lietuva, Lithuania
 • Decentralizirana agencija

EIOPA

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine svetuje institucijam EU, kako vzdrževati učinkovit in stabilen finančni sistem.

Spletna stran
https://eiopa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+49 (0) 69 95 11 19 20
Naslov
Westhafenplatz 1, 60327 Frankfurt am Main, Germany
 • Druga agencija

EIT

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo si prizadeva za povečanje inovativnosti s sodelovanjem med industrijo in izobraževalnimi organizacijami.

Spletna stran
http://eit.europa.eu/
Telefonska številka
+36 14 819 300
Naslov
Budapest, Infopark 1/E, Neumann Janos utca, 1117, Hungary
 • Decentralizirana agencija

ELA

Evropski organ za delo zagotavlja, da se pravila o čezmejnem delu in socialni varnosti v EU pravilno uporabljajo.

 • Decentralizirana agencija

EMA

Evropska agencija za zdravila varuje in spodbuja zdravje ljudi in živali tako, da ocenjuje in spremlja zdravila v EU.

Spletna stran
https://www.ema.europa.eu/en
Telefonska številka
+31 88 781 6000
Naslov
Domenico Scarlattilaan 6, 1083 HS Amsterdam, Netherlands
 • Decentralizirana agencija

EMCDDA

EMCDDA zagotavlja EU neodvisne informacije o drogah in zasvojenosti z drogami, da zakonodajalci lahko pripravijo učinkovite politike o drogah.

Spletna stran
http://www.emcdda.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+351 21 121 02 00
Naslov
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lisboa, Portugal
 • Decentralizirana agencija

EMSA

Evropska agencija za pomorsko varnost zagotavlja splošno in strokovno znanje za izboljšanje pomorske varnosti in zaščite ter zmanjševanje onesnaženosti.

Spletna stran
http://www.emsa.europa.eu/
E-pošta
Telefonska številka
+351 21 1209 200
Naslov
Praça Europa 4, 1249-206 Lisbon, Portugal
 • Organ EU

ENVP

Evropski nadzornik za varstvo podatkov zagotavlja, da institucije in organi EU pri obdelavi podatkov varujejo osebne informacije.

Spletna stran
https://edps.europa.eu/_en
Telefonska številka
+32 2 283 19 00
Naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Pravna oseba Evropske unije

EOVP

Evropski odbor za varstvo podatkov pripravlja smernice in priporočila o tem, kako uporabljati pravila o varstvu podatkov v EU.

Spletna stran
https://edpb.europa.eu/edpb_en
E-pošta
Naslov
Rue Wiertz/Wiertzstraat 60, 1047 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Medinstitucionalna služba EU

EPSO

EPSO izvaja visokokakovostne izbirne postopke za zaposlovanje osebja v institucijah, organih in agencijah EU.

Spletna stran
https://epso.europa.eu/en
Telefonska številka
+ 32 (0) 2 299 11 11
Naslov
25, Avenue du Cortenbergh, 1000 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Decentralizirana agencija

ERA

Agencija Evropske unije za železnice si prizadeva izboljšati železniški sistem EU z razvijanjem skupnih tehničnih in varnostnih standardov po vsej EU.

Spletna stran
http://www.era.europa.eu/
Telefonska številka
+33 3 27 09 65 00
Naslov
120 rue Marc Lefrancq, 59300 Valenciennes, France
 • Izvajalska agencija

ERCEA

Izvajalska agencija Evropskega raziskovalnega sveta (ERCEA) upravlja programe EU za raziskave.

Telefonska številka
+32 2 299 11 11
Naslov
European Commission, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium
 • Institucija EU

ERS

Evropsko računsko sodišče zagotavlja, da so sredstva EU pravilno obračunana ter da so vsa sredstva zbrana in porabljena v skladu s finančnimi pravili EU.

Spletna stran
https://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
Telefonska številka
+352 4398 1
Naslov
12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxembourg, Luxembourg
 • Decentralizirana agencija

ESMA

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je neodvisen organ EU, ki varuje stabilnost finančnega sistema EU.

Spletna stran
https://www.esma.europa.eu/
Telefonska številka
+33 1 58 36 43 21
Naslov
201-203 Rue de Bercy, 75012 Paris, France
 • Organ EU

ESZD

Evropska služba za zunanje delovanje je diplomatska služba EU ter izvaja tujo in varnostno politiko EU.

Spletna stran
https://www.eeas.europa.eu
Telefonska številka
+32 2 584 11 11
 • Decentralizirana agencija

ETF

Evropska fundacija za usposabljanje podpira partnerske države EU pri reformiranju njihovih sistemov izobraževanja in usposabljanja.

Spletna stran
https://www.etf.europa.eu/en
Telefonska številka
+39 011 630 22 22
Naslov
Villa Gualino, Viale Settimio Severo 65, 10133 Torino TO, Italy
 • Decentralizirana agencija

EU-OSHA

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu prispeva k varnejšim, bolj zdravim in produktivnejšim delovnim mestom.

Spletna stran
https://osha.europa.eu/en
E-pošta
Telefonska številka
+34 944-358-400
Naslov
12 Santiago de Compostela (Edificio Miribilla), 5th Floor, 48003 Bilbao Vizcaya, Spain