Skip to main content
Zastava Europske unije Zastava Europske unije
Decentralizirana agencija

Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)

Agency for Support for BEREC - Logo

Pregled

  • Uloga: pružanje stručne i administrativne podrške Tijelu europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)
  • Direktor: László Ignéczi
  • Godina osnivanja: 2010.
  • Broj zaposlenih: 47
  • Lokacija: Riga (Latvija)
  • Internetske stranice: Ured BEREC-a

Čime se bavi?

Ured BEREC-a agencija je EU-a koja pruža potporu BEREC-u u ispunjavanju njegove misije, tj. osiguravanju dosljedne provedbe europskog regulatornog okvira za elektroničke komunikacije. U tu svrhu Ured BEREC-a pruža svu potrebnu stručnu i administrativnu potporu radu BEREC-a, uključujući financijske, organizacijske i IKT usluge, te doprinosi regulatornom radu BEREC-a u korist građana Europe.

Tko ima koristi od toga?

Potpora ovog Ureda BEREC-u od koristi je za sve građane i poduzeća Europske unije.

Više informacija

Organizacija

Najnovije vijesti

Priopćenja za medije

Zapošljavanje

Pripravništvo

Javna nabava

Programski dokumenti

Objavljeni dokumenti

Kontakt

Ime
Agencije za potporu BEREC-u (Ured BEREC-a)
Internetska stranica
https://berec.europa.eu/en
E-adresa
Broj telefona
+371 2957 8999
+371 6000 7602
Broj mobilnog telefona
+371 66 117 560
Poštanska adresa
Z.A. Meierovica Bulvaris 14, Riga, LV-1050, Latvija
Društvene mreže