Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Nicosia

Officiële EU-talen: Grieks

EU-lidstaat: sinds 1 mei 2004

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 2008

Schengen: Cyprus zet momenteel de nodige stappen om toe te treden tot het Schengengebied.

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Cyprus is een presidentiële republiek. De president is zowel staatshoofd als regeringsleider. Het hele eiland Cyprus is lid van de EU en dus ook EU-grondgebied, maar in feite is het eiland verdeeld in twee aparte gebieden. Turkse Cyprioten die in het bezit zijn van of in ieder geval in aanmerking komen voor EU-reisdocumenten, zijn EU-burgers. De EU-wetgeving is opgeschort in de gebieden waar de Cypriotische overheid (de regering van de republiek) geen daadwerkelijk gezag heeft. Cyprus heeft twee officiële talen: Grieks en Turks. Alleen Grieks is een officiële EU-taal.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Cypriotische economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (21,4%), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (20,8%) en professionele, wetenschappelijke en technische activiteiten, administratieve en ondersteunende diensten (11,3%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 34% van de uitvoer (Griekenland 9% en Nederland 5%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren de Liberia (8%) en het Verenigd Koninkrijk (9%).

59% van de invoer in Cyprus kwam uit EU-landen (Griekenland 22% en Italië 8%), 8% was afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk en 6% uit China.

Cyprus in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 6 Cypriotische leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Cyprus

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Cypriotische regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Cyprus:

juli-december 2012

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Cyprus heeft Stella Kyriakides aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Gezondheid en Voedselveiligheid.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Cyprus

Europees Economisch en Sociaal Comité

Cyprus heeft 5 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Cyprus heeft ook 5 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Cyprus houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Cypriotische “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Cyprus?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Cyprus 

De bijdrage van Cyprus aan de EU-begroting wordt gebruikt voor de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Lees meer over EU-steun voor Cyprus