Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Helsinki

Hivatalos uniós nyelv(ek): finn, svéd

Az Európai Unió tagja: 1995. január 1. óta

Pénznem: euró. (az euróövezet tagja 1999. január 1. óta)

Schengeni rendszer: az ország 2001. március 25. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Finnország parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén a köztársasági elnök áll. Az államigazgatás központja Helsinki, emellett 309 települési önkormányzat működik. Az ország 19 régióra és 70 alrégióra tagolódik. A legkisebb régió, az ország dél-nyugati részén található Åland-szigetcsoport autonómiával rendelkezik. Finnország északi fekvésű Lappi régiója a számi őslakosok területét is magában foglalja. Itt él Finnország őslakos számi (más néven: lapp) népességének mintegy fele.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a finn gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (20,3%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humánegészségügyi és szociális ellátás (20,6%), valamint a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás és a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (14,0%).

Az EU-n belüli kereskedelem a finn export 55%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 14%-a Németországba, 10%-a Svédországba, 7%-a pedig Hollandiába irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a finn termékek 9%-a az Egyesült Államokban, 5%-a pedig Kínában talál vevőre.

A Finnországba behozott termékek 72%-a EU-tagországból érkezik (17-17% Németországból és Svédországból, valamint 9% Hollandiából). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 10%-a Oroszországból, 4%-a pedig Kínából érkezik.

Finnország az EU-ban

Európai Parlament

Finnország 14 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az ország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Finnországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a finn kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A finn soros elnökség időszakai:

1999. július–december, 2006. július–december, 2019. július–december.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság finn tagja Jutta Urpilainen, aki a nemzetközi partnerségekért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Finnországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB)

Finnországnak 9 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít arról, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Finnországnak 9 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, amely a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlése. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Finnország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Finnország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve állapítja meg, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Finnországban

A tagállamok, így Finnország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Finnország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.