Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Riga

Hivatalos uniós nyelv(ek): lett

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: euró. Az euróövezet tagja 2014. január 1. óta).

Schengeni megállapodás: az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek 2007. december 21. óta tagja.

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Lettország parlamentáris köztársaság. A kormány élén a miniszterelnök áll, ő nevezi ki a miniszterek tanácsának tagjait. Az államfő (elnök) szerepe elsősorban protokolláris. Az államfő nevezi ki a miniszterelnököt. A kormány működését – megbízatásának teljes időtartama alatt – a parlament felügyeli. Az ország területe 110 egyszintű községre és 9 városra oszlik. Ezek mindegyike saját városi tanácsot és helyi önkormányzatot működtet.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban Lettország gazdaságának legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (25,4%), az ipar (16,1%), valamint a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (15,8%).

Az EU-n belüli kereskedelem a lett export 67%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 15%-a Litvániába, 11%-a Észtországba és 7–7%-a Németországba, illetve Svédországba irányul), ami pedig az Unión kívüli országokat illeti, a lett exporttermékek 14%-a Oroszországban, 4%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Lettországba behozott termékek 75%-a EU-tagországból érkezik (17%-uk Litvániából, 11%-uk Németországból, 9%-uk Lengyelországból). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 8%-a Oroszországból, 4%-a pedig Kanadából érkezik.

Lettország az EU-ban

Európai Parlament

Lettország 8 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Lettország választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lettországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lett kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lett soros elnökség időszaka:

2015. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lett tagja Valdis Dombrovskis, aki az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lettországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lettországnak 7 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lettországnak 7 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lettország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A lettországi állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lettország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.

Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Lettország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lettországban: 1,212 milliárd EUR
    (ez a lett gazdaság 4,14%-ának felel meg)
  • Lettország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 0,234 milliárd EUR
    (ez a lett gazdaság 0,80%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lettországban

A tagállamok, így Lettország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha további információkra kíváncsi azzal kapcsolatban, hogy Lettország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.