Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Varsó

Hivatalos uniós nyelv(ek): lengyel

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: lengyel złoty (PLN). Lengyelország jelenleg készül az euró bevezetésére.

Schengeni megállapodás: az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térségnek 2007. december 21. óta tagja

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Lengyelország parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén a köztársasági elnök áll. A kormány gerincét a Minisztertanács alkotja. Az ország történelmileg 16 vajdaságra tagolódik. Vajdasági szinten a közigazgatási hatásköröket a kormány által kinevezett kormányzó, valamint a közvetlenül választott regionális közgyűlés és annak megválasztott elnöke gyakorolják együttesen.

Az ország földrajzi helye az EU-n belül

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a lengyel gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (26,2%), az ipar (25,6%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (14%).

Az EU-n belüli kereskedelem a lengyel export 80%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 28%-a Németországba, 6–6%-a pedig Csehországba és Franciaországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a lengyel termékek 3–3%-a Oroszországban és az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Lengyelországba behozott termékek 69%-a EU-tagországból érkezik (27%-uk Németországból, 6%-uk Hollandiából, 5%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 8%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 7%.

Lengyelország az EU-ban

Európai Parlament

Lengyelország 52 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a lengyelországi választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Lengyelországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lengyel kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lengyel soros elnökség időszaka:

2011. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lengyel tagja Janusz Wojciechowski, aki a mezőgazdaságért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Lengyelországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lengyelországnak 21 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Lengyelországnak 21 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Lengyelország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lengyelország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Lengyelország vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Lengyelországban: 16,350 milliárd EUR
    (ez a lengyel gazdaság 3,43%-ának felel meg)
  • Lengyelország összes befizetése az uniós költségvetésbe: 3,983 milliárd EUR
    (ez a lengyel gazdaság 0,84%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lengyelországban

A tagállamok, így a Lengyelország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Lengyelország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.