Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Varsó

Hivatalos uniós nyelv(ek): lengyel

Az Európai Unió tagja: 2004. május 1. óta

Pénznem: lengyel złoty (PLN) Lengyelország jelenleg készül az euró bevezetésére.

Schengen: az ország 2007. december 21. óta tagja a schengeni térségnek

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Lengyelország parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén a köztársasági elnök áll. A kormány gerincét a Minisztertanács alkotja. Az ország történelmileg 16 vajdaságra tagolódik. Vajdasági szinten a közigazgatási hatásköröket a kormány által kinevezett kormányzó, valamint a közvetlenül választott regionális közgyűlés és annak megválasztott elnöke gyakorolják együttesen.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a lengyel gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (24,9%), az ipar (24,2%), továbbá a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás és a humán-egészségügyi és szociális ellátás (15,3%).

Az EU-n belüli kereskedelem a lengyel export 74%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 29%-a Németországba, 6%-a Csehországba, 5%-a pedig Franciaországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló exportot illeti, a lengyel termékek 6%-a az Egyesült Királyságban, 3–3%-a pedig Oroszországban és az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Lengyelországba behozott termékek 67%-a EU-tagországból érkezik (27%-uk Németországból, 6%-uk Hollandiából, 5%-uk Olaszországból). Ami a nem uniós országokat illeti, a Kínából érkező import részaránya 10%, az Oroszországból behozott termékeké pedig 4%.

Lengyelország az EU-ban

Európai Parlament

Lengyelország 52 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli az osztrák választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson a linkre.

Az Európai Parlament Lengyelországi Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a lengyel kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A lengyel soros elnökség időszaka(i):

2011. július–december

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság lengyel tagja Janusz Wojciechowski, aki a mezőgazdaságért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Lengyelországi Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Lengyelországnak 21 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Lengyelországnak 21 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Lengyelország a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Lengyelország a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. Azaz a nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményűek pedig kevesebbel járulnak hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Lengyelországban

A Lengyelország által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet tudni arról, hogy Lengyelország milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.