Skip to main content

In het kort

Hoofdstad: Lissabon

Officiële EU-talen: Portugees

EU-lidstaat: sinds 1 januari 1986

Munteenheid: euro. Lid van de eurozone sinds 1 januari 1999

Schengen: lid van de Schengenzone sinds 26 maart 1995

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Portugal is een semipresidentiële republiek met een regeringsleider (de minister-president) en een staatshoofd (de president) die de minister-president en de overige leden van de regering benoemt. Het land telt 308 gemeenten (concelhos), onderverdeeld in 3.092 deelgemeenten (freguesias), die bevoegd zijn voor het lokaal bestuur.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Portugese economie waren in 2020 groot- en detailhandel, vervoer en horeca (20,8%), overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (20,7%) en industrie (17,4%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 71% van de uitvoer (Spanje 25%, Frankrijk 14% en Duitsland 12%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren het Verenigd Koninkrijk (6%) en de Verenigde Staten (5%).

75% van de invoer in Portugal kwam uit EU-landen (Spanje 33%, Duitsland 13% en Frankrijk 7%). 5% kwam uit China en 2% uit het Verenigd Koninkrijk.

Portugal in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 21 Portugese leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Portugal

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Portugese regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Portugal:

januari-juni 1992 | januari-juni 2000 | juli-december 2007

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Portugal heeft Elisa Ferreira aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Cohesie en Hervormingen.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Portugal

Europees Economisch en Sociaal Comité

Portugal heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Portugal heeft 12 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Portugal houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Portugese “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Portugal?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Portugal

De Portugese bijdrage aan de EU-begroting helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Portugal