Ugrás a fő tartalomra

Áttekintés

Főváros: Bukarest

Hivatalos uniós nyelv(ek): román

Az Európai Unió tagja: 2007. január 1. óta

Pénznem: román lej (RON). Románia elkötelezte magát amellett, hogy a szükséges feltételek teljesítése után bevezeti az eurót.

Schengen: Románia még nem tartozik az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térséghez, de a csatlakozás előkészületei már folyamatban vannak.

Adatokterület – népesség – egy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Románia fél-parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén pedig a köztársasági elnök áll. A kormány és az elnök is gyakorol végrehajtó hatásköröket. Az ország 41 megyére és Bukarest municípiumra tagolódik. A megyék élén a megyetanács és a prefektus (kormánybiztos) áll. Az előbbi a helyi ügyekért, az utóbbi pedig az országos szintű ügyek helyi intézéséért felelős.

Az ország elhelyezkedése az uniós tagállamokat feltüntető térképen

Kereskedelem és gazdaság

2020-ban a román gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (21,7%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (19,7%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás (16,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem Románia exportjának 74%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 23%-a Németországba, 11%-a Olaszországba, 7%-a pedig Franciaországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló román exportot illeti, a termékek 3%-a Törökországban és az Egyesült Királyságban talál vevőre.

A Romániába behozott termékek 74%-a EU-tagországból érkezik (21%-uk Németországból, 9%-uk Olaszországból, 7%-uk Magyarországról). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 6%-a Kínából, 4%-a pedig Törökországból érkezik.

Románia az EU-ban

Európai Parlament

Románia 33 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli a román választópolgárokat az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek üléseznek. Rendszeres találkozóikon megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a román kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen melyik szakpolitikai terület kérdései vannak napirenden.

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egyedül áll az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját félévente más ország irányítja – az a tagállam, amelyik betölti a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A román soros elnökség időszaka:

2019. január–június

Az EU Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság román tagja Adina-Ioana Vălean, aki a közlekedésért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. képviseletet működtet.

A Bizottság Romániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Romániának 15 képviselője van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a munkaadók, a munkavállalók és más társadalmi érdekcsoportok képviseletét látja el. Uniós tanácsadó szervként azzal kapcsolatban kérik ki a véleményét, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerőpiaci és társadalmi viszonyaiban.

Régiók Európai Bizottsága

Romániának 15 képviselője van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. A Régiók Európai Bizottsága tanácsadó szerv, melynek véleményét annak érdekében kérik ki, hogy az uniós régiók érdekei kellő súllyal essenek latba az uniós jogalkotás során.

Az EU melletti állandó képviselet

Románia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Románia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Az EU méltányosan, az országok anyagi lehetőségeinek figyelembevételével állapítja meg, hogy az egyes tagállamoknak mennyit kell befizetniük az uniós költségvetésbe. A nagyobb gazdasággal rendelkező országok többel, a kisebb gazdasági teljesítményű tagállamok pedig kevesebbel járulnak hozzá az uniós büdzséhez.
Az uniós költségvetés nem az anyagi javak újraelosztására irányul. Középpontjában az európai lakosság egészének szükségletei állnak. 

Adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Romániában

A Románia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz – a többi tagállam befizetéseihez hasonlóan – EU-szerte számos program és projekt finanszírozását teszi lehetővé, így például utak építését, a tudományos kutatás támogatását és a környezet védelmét.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy Románia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.