Skip to main content

Áttekintés

Főváros: Bukarest

Hivatalos uniós nyelv(ek): román

Az Európai Unió tagja: 2007. január 1. óta

Pénznem: román lej (RON). Románia elkötelezte magát amellett, hogy a szükséges feltételek teljesítése után bevezeti az eurót.

Schengeni megállapodás: Románia még nem tartozik az útlevélmentes utazást biztosító schengeni térséghez, de a csatlakozás előkészületei már folyamatban vannak.

Adatok: területnépességegy főre jutó bruttó hazai termék (GDP) vásárlóerő-egységben kifejezve

Államforma, politikai rendszer

Románia fél-parlamentáris köztársaság. A kormányfő a miniszterelnök, az állam élén pedig a köztársasági elnök áll. A kormány és az elnök is gyakorol végrehajtó hatásköröket. Az ország 41 megyére és Bukarest municípiumra tagolódik. A megyék élén a megyetanács és a prefektus (kormánybiztos) áll. Az előbbi a helyi ügyekért, az utóbbi pedig az országos szintű ügyek helyi intézéséért felelős.

Az ország földrajzi helyzete az EU-ban

Kereskedelem és gazdaság

2018-ban a román gazdaság legjelentősebb ágazatai a következők voltak: az ipar (26,1%), a nagy- és kiskereskedelem, az áru- és személyszállítás, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás (20,2%), a közigazgatás, a honvédelem, az oktatás, valamint a humán-egészségügyi és szociális ellátás (14,5%).

Az EU-n belüli kereskedelem Románia exportjának 77%-át teszi ki (ezen belül a kivitel 23%-a Németországba, 11%-a Olaszországba, 7%-a pedig Franciaországba irányul). Ami az EU-n kívülre irányuló román exportot illeti, a termékek 3%-a Törökországban, 2%-a pedig az Egyesült Államokban talál vevőre.

A Romániába behozott termékek 75%-a EU-tagországból érkezik (20%-uk Németországból, 9%-uk Olaszországból, 7%-uk Magyarországról). Ami a nem uniós importot illeti, a termékek 5%-a Kínából, 4%-a pedig Törökországból érkezik.

Románia az EU-ban

Európai Parlament

Románia 33 képviselőt delegál az Európai Parlamentbe. Ha szeretné megtudni, ki képviseli Románia választópolgárait az Európai Parlamentben, kattintson ide.

Az Európai Parlament Romániai Tájékoztatási Irodája

Az EU Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában a tagállami miniszterek adnak egymásnak rendszeresen találkozót, hogy megtárgyalják és elfogadják az uniós jogszabályokat, és összehangolják a szakpolitikai intézkedéseket. A Tanács ülésein a román kormány képviselői is rendszeresen részt vesznek – hogy éppen ki, az attól függ, hogy az ülésen mely szakpolitikai kérdésről folyik a vita.

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának nincs állandó elnöke, aki egy személyben állna az intézmény élén (szemben például a Bizottsággal és a Parlamenttel). A testület munkáját a Tanács hathavonta cserélődő soros elnöki tisztségét betöltő ország irányítja.

E hat hónap alatt a soros elnökséget ellátó ország miniszterei elnökölik a Tanács üléseit, segítenek kialakítani a találkozók napirendjét az egyes szakpolitikai területeken, és egyeztetnek a többi uniós intézménnyel.

A román soros elnökség időszaka:

2019. január–június

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége

Az EU Tanácsának jelenlegi elnöksége

Európai Bizottság

Az Európai Bizottság román tagja Adina-Ioana Vălean, aki a közlekedésért felel.

A Bizottság az egyes EU-országokban helyi irodát, ún. „képviseletet” működtet.

A Bizottság Romániai Képviselete

Európai Gazdasági és Szociális Bizottság

Romániának 15 tagja van az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságban. Az EGSZB az Európai Unió egyik tanácsadó szerve, amely – a munkaadók, a munkavállalók és egyéb társadalmi érdekcsoportok képviseletében – véleményt nyilvánít azzal kapcsolatban, hogy a javasolt jogszabályok milyen változásokat eredményezhetnek a tagállamok munkaerő-piaci és társadalmi helyzetére nézve.

Régiók Európai Bizottsága

Romániának 15 tagja van a Régiók Európai Bizottságában, a regionális és helyi képviselők európai uniós közgyűlésében. Ez a tanácsadó testület azt hivatott biztosítani, hogy az uniós jogalkotás során az EU régióinak az érdekei megfelelően figyelembe legyenek véve.

Az EU mellett működő állandó képviselet

Románia a brüsszeli állandó képviseletén keresztül is kapcsolatot tart az uniós intézményekkel. A brüsszeli állandó képviselet tulajdonképpen nagykövetségi funkciót lát el: feladata, hogy az ország érdekeit és céljait a lehető leghatékonyabban érvényesítse az EU-ban.

Költségvetés és finanszírozás

Mennyit fizet be Románia a közös kasszába, és mennyit kap onnan?

Méltányosan, az ország lehetőségeit figyelembe véve kerül kiszámításra, hogy az egyes uniós országok mennyit fizetnek be az uniós költségvetésbe. Minél nagyobb gazdasággal rendelkezik az adott ország, annál többel járul hozzá a közös kasszához.
Az uniós költségvetés célja nem az anyagi javak újraelosztása, hanem hogy forrásokat biztosítson olyan közérdekű célok megvalósításához, amelyek minden európai számára fontosak. 

A 2018-as uniós költségvetés sarokszámai Románia vonatkozásában:

  • Az összes uniós kiadás Romániában: 4,865 milliárd EUR
    (ez a román gazdaság 2,45%-ának felel meg)
  • Románia összes befizetése az uniós költségvetésbe: 1,655 milliárd EUR
    (ez a román gazdaság 0,83%-ának felel meg)

További adatok az EU költségvetéséről, bevételeiről és kiadásairól:

Uniós finanszírozású projektek Romániában

A tagállamok, így Románia által az uniós költségvetésbe befizetett pénz számos közcélú – pl. utak építését, a kutatói munka támogatását és a környezet védelmét célzó – program és projekt finanszírozását teszi lehetővé EU-szerte.

Ha szeretne többet megtudni arról, hogy Románia milyen formában részesül az uniós forrásokból, kattintson ide.