Direct naar de inhoud

In het kort

Hoofdstad: Boekarest

Officiële EU-talen: Roemeens

EU-lidstaat: sinds 1 januari 2007

Munteenheid: Roemeense leu (RON). Roemenië heeft toegezegd dat het de euro invoert zodra het land voldoet aan de voorwaarden daarvoor.

Schengen: Roemenië zit momenteel in het proces om toe te treden tot het Schengengebied.

Cijfersoppervlakte - bevolking - bruto binnenlands product (bbp) per hoofd van de bevolking in KKS

Staatsbestel

Roemenië is een semi-presidentiële republiek met een regeringsleider (de premier) en een staatshoofd (de president). De uitvoerende functies worden door zowel de regering als de president uitgevoerd. Het land is verdeeld in 41 provincies en de gemeente Boekarest. Elke provincie heeft een provincieraad die verantwoordelijk is voor lokale aangelegenheden, en een prefect die verantwoordelijk is voor de uitvoering van nationale zaken op provinciaal niveau.

Ligging op de kaart van de EU

Handel en economie

De belangrijkste sectoren van de Roemeense economie waren in 2020 industrie (21,7%), groot- en detailhandel, vervoer en horeca (19,7%) en overheidsdiensten, defensie, onderwijs, gezondheidszorg en maatschappelijk werk (16,5%).

De handel met andere EU-landen was goed voor 74% van de uitvoer (Duitsland 23%, Italië 11% en Frankrijk 7%). De belangrijkste exportlanden buiten de EU waren Turkije en het Verenigd Koninkrijk (elk 3%).

74% van de invoer in Roemenië kwam uit EU-landen (Duitsland 21%, Italië 9% en Hongarije 7%). 6% was afkomstig uit China en 4% uit Turkije.

Roemenië in de EU

Europees Parlement

Het Europees Parlement heeft 33 Roemeense leden (europarlementariërs).

Bureau van het Europees Parlement in Roemenië

Raad van de EU

In de Raad van de EU komen nationale ministers regelmatig bijeen om het beleid te coördineren en EU-wetgeving aan te nemen. Welke ministers de Roemeense regering op deze vergaderingen vertegenwoordigen, hangt af van het behandelde onderwerp.

Voorzitterschap van de Raad van de EU

De Raad van de EU heeft geen permanente voorzitter (de Commissie en het Parlement wel). De werkzaamheden worden geleid door het land dat het voorzitterschap bekleedt, een taak die om de zes maanden rouleert.

Gedurende deze zes maanden zitten de ministers van de regering van dat land de vergaderingen voor. Zij helpen de agenda van Raadszittingen op alle beleidsterreinen op te stellen en de dialoog met de andere EU-instellingen vlot te laten verlopen.

Voorzitterschappen van Roemenië:

januari-juni 2019

Voorzitterschap van de Raad van de EU

Huidig voorzitterschap van de Raad van de EU

Europese Commissie

Roemenië heeft Adina-Ioana Vălean aangewezen als lid van de Europese Commissie. Zij is bevoegd voor Vervoer.

De Commissie heeft in elk EU-land een eigen kantoor, de zogenaamde vertegenwoordiging.

Vertegenwoordiging van de Commissie in Roemenië

Europees Economisch en Sociaal Comité

Roemenië heeft 15 vertegenwoordigers in het Europees Economisch en Sociaal Comité. Dit adviesorgaan, dat werkgevers, werknemers en andere belangengroepen vertegenwoordigt, wordt geraadpleegd over wetsvoorstellen, zodat de mogelijke gevolgen voor de werkgelegenheid en de sociale situatie in de landen duidelijker worden.

Europees Comité van de Regio’s

Roemenië heeft 15 vertegenwoordigers in het Europees Comité van de Regio’s, dat de regionale en lokale overheden in de EU vertegenwoordigt. Dit adviesorgaan wordt geraadpleegd over voorgestelde wetgeving. Dat moet ervoor zorgen dat rekening wordt gehouden met het standpunt van elke regio in de EU.

Permanente vertegenwoordiging bij de EU

Roemenië houdt contact met de EU-instellingen via zijn permanente vertegenwoordiging in Brussel. Als Roemeense “ambassade bij de EU” is het haar voornaamste taak ervoor te zorgen dat de belangen en het beleid van het land zo goed mogelijk worden verdedigd in de EU.

Begroting en financiering

Hoeveel betaalt en ontvangt Roemenië?

De financiële bijdrage van de lidstaten aan de EU-begroting wordt naar draagkracht bepaald. Hoe groter de economie van een land, hoe meer het betaalt.
De begroting van de EU heeft niet als doel de rijkdom te herverdelen, maar richt zich op de behoeften van alle Europeanen samen. 

Cijfers over de EU-begroting, -inkomsten en -uitgaven:

Door de EU gefinancierde projecten in Roemenië

Het geld dat Roemenië bijdraagt aan de EU-begroting, helpt bij de financiering van programma’s en projecten in alle EU-landen: aanleg van wegen, subsidiëring van onderzoekers, milieubescherming enz.

Meer informatie over EU-steun voor Roemenië